KE kieruje przeciwko Polsce sprawę do Trybunału ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej

Komisja Europejska podjęła w czwartek decyzję o skierowaniu przeciwko Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zwiększoną wycinką w Puszczy Białowieskiej.

PAP
KE kieruje przeciwko Polsce sprawę do Trybunału ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej

Fot. PAP / Artur Reszko

KE wnosi do Trybunału, by podjął decyzję o zatrzymaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Komisja Europejska zarzuca Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej (w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny) oraz dyrektywy ptasiej (w sprawie ochrony dzikiego ptactwa); obie dyrektywy są podstawą europejskiego programu Natura 2000.

PODCASTY I GALERIE