Karczewski: Polskę i Polonię łączy jeden wspólny interes – Polska

Polskę i Polonię łączy jeden wspólny interes, którym jest Polska – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas panelu dyskusyjnego „Polonia jest wartością – dlaczego potrzebna jest Polsce”, który odbył się w ramach kongresu „Polska Wielki Projekt”.

senat.gov.pl
Karczewski: Polskę i Polonię łączy jeden wspólny interes – Polska

Stanisław Karczewski/ Fot. Joanna Bożerodska

Marszałek podkreślił, że obecnie Polska jest otwarta na współpracę z Polonią i Polakami za granicą. Zdaniem marszałka to jest widoczne i dostrzegane przez Polonię. Podkreślił, że opiekę nad Polonią udało się przywrócić Senatowi, czego oczekiwali Polacy za granicą i ,po raz pierwszy od wielu lat, udało się zwiększyć pieniądze na ten cel o 30 procent. Dodał, że rządząca formacja polityczna jest gotowa zwiększać wydatki na ten cel. Marszałek zaznaczył, że prowadzona jest taka polityka, która będzie zachęcała Polaków do powrotu. Jak powiedział, nie wszyscy wrócą, ale widoczne są pewne symptomy zamian w tym zakresie. „Polonia to olbrzymi kapitał naszego państwa i chcemy korzystać z tego kapitału” – powiedział. Staramy się budować coraz lepsze fundamenty współpracy z Polonią we wszystkich dziedzinach życia. Marszałek powiedział też, że przyszłość jest bardzo ważna, ale budując ją musimy pamiętać o historii, o naszych bohaterach narodowych, o wartościach, na których została zbudowana, bo to łączy Polaków na całym świecie. Marszałek w kontekście powrotów do kraju przypomniał, że obecnie zostały stworzone możliwości do repatriacji naszych rodaków z Kazachstanu. Wielkim grzechem zaniechania określił fakt, że do tej pory ten proces się nie zakończył.

Zdaniem senator Anny Marii Anders Polacy nie chcą wracać do kraju, ale chcą być częścią Polski, jej gospodarki. Podkreśliła, że zabiega o to na wszystkich spotkaniach, by polonijni przedsiębiorcy podejmowali współpracę z Polską. Dodała, że nasi rodacy za granicą, którzy chcą podejmować współpracę często są zagubieni i nie wiedzą do jakiej organizacji, instytucji zgłosić się. Jej zdaniem ta funkcja łącznika powinna się znajdować w rękach Senatu.

Prof. Wiesław Nowiński, światowej sławy polski naukowiec podkreślił, ze narody budują swoją zamożność dzięki pracy i talentom. Jego zdaniem Polsce nie brak talentów, tylko brak możliwości, by młodzi ludzie mogli tu rozwinąć skrzydła. Dlatego Polska, żeby skorzystać z doświadczenia Polonii powinna zaangażować do tego elity polonijne – tych wszystkich ludzi, którzy odnieśli sukces poza granicami i budować nowe instytucje w oparciu o elity polonijne i uzdolniona młodzież.

W ocenie Rafała Libery, przedstawiciela młodej Polonii, najbardziej do powrotu do Polski zachęcają udane powroty z emigracji i robienie kariery w kraju. Jego zdaniem młoda Polonia, ta która opuściła Polskę po wstąpieniu do UE jest silnie nastawiona na współpracę z Polską. Dodał, że konieczne jest tworzenie forów współpracy i sieci kontaktów miedzy ludźmi o podobnych zainteresowaniach, gdzie ludzie mają do siebie zaufanie i wspierają się w kraju i za granicą. Wówczas, według niego, osoba, która po powrocie do kraju odniesie sukces przyciąga kolejne osoby z sieci.

Wszyscy paneliści zgodzili się, co do tego, że Polonia jest wielką wartością i potrzebna jest Polsce , a także co do potrzeby budowania lobbingu polsko-polonijnego.

PODCASTY I GALERIE