• Świat
  • 28 kwietnia, 2018 11:27

Karczewski: Polonia jest nasza – polska

W Toruniu w dniach 27-29 kwietnia 2018 r. trwa XXI Forum Polonijne z udziałem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, Polonijnej Rady Konsultacyjnej oraz senatorów. Hasło tegorocznego Forum w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości brzmi: „W trosce o patriotyczne wychowanie młodzieży”.

zw.lt
Karczewski:  Polonia jest nasza – polska

Stanisław Karczewski/ Fot. Joanna Bożerodska

„Myślimy tutaj o tym, w jaki sposób przyciągać Polonię do nas, w jaki sposób Polonię jednoczyć. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, mamy kontakty z Polonią i wiemy, jak bardzo jest ona zróżnicowana, ale wiemy też, jak Polonia jest nasza – polska. Jesteśmy jedną wielką rodziną Polaków żyjących w każdym kraju na świecie” – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski otwierając Forum Polonijne. „Cieszy mnie młodzież, która do Polski przyjeżdża, mówi po polsku, ale też czasami mówi słabo bądź nie mówi wcale, a mimo to dwie komory i dwa przedsionki ich serc biją po polsku i dla Polski. Bardzo wielu z tych ludzi przyjeżdża tutaj i zakochuje się w Polsce i chce tutaj wracać. Rolą nas wszystkich jest pozyskiwania Polonii dla Polski, budowanie mostów, po których będziemy się do siebie przedostawać. Młodzież jest dla mnie wielką radością i wyzwaniem. Cieszę się, że taki jest temat tegorocznego spotkania. Będziemy mówili o tym, w jaki sposób wychowywać w patriotyzmie” – zaznaczył Stanisław Karczewski. Jego zdaniem, to, że młodzież dzisiaj uczy się prawdziwej historii jest wielka sprawą. „Zazdroszczę im ze mogą i powinni uczyć się historii nie przekłamanej i że mogą mówić dumnie na świecie: ja jestem Polakiem, jestem z Polski” – dodał marszałek.

Prezydent Andrzej Duda w liście, odczytanym przez dyrektor generalną kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandychę, wskazał, że temat tegorocznego forum jest ważny ponieważ wielu młodych Polaków wchodzi dziś w dorosłe życie poza granicami kraju. „Podtrzymanie ich więzi z ojczyzną jest niezwykle istotne dla Rzeczypospolitej, a dla nich samych może być inspirujące i otwierać nowe perspektywy. Miliony Polaków żyjących poza Polską to olbrzymi potencjał. Wielu z nich piastuje dziś ważne funkcje w krajach swojego zamieszkania, wielu odnosi sukcesy w biznesie, nauce i działalności artystycznej, wielu wreszcie świadczy swoim codziennym życiem, że na Polakach można polegać, że są dobrymi pracownikami, sąsiadami, członkami lokalnych społeczności” – podkreślił prezydent. Jego zdaniem widać efekty pracy włożonej w budowanie tożsamości narodowej młodych Polaków żyjących za granica. Wierzę, że w wielu młodych Polakach na całym świecie zakiełkuje dziś ta myśl, żeby o Polsce pamiętać, żeby dla Polski pracować, żeby do Polski powracać. Ogromna będzie w tym zasługa patriotycznego wychowania i ducha tożsamości narodowej przekazywanego nieraz od pokoleń w polskich rodzinach na wszystkich kontynentach. Za ten trud chcę dziś bardzo gorąco podziękować” – zaznaczył Andrzej Duda.
Otwarcie obrad poprzedziła msza święta w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

„Zadaniem Senatu jest wspieranie i opieka nad Polonią. To jest zad historyczne. Cieszę się, że pieniądze na ten cel wróciły do Senatu. Wiem że mamy wiele jeszcze rzeczy do zrobienia po to powołałem Polonijną Radę Konsultacyjną. Jest potrzeba spotykać się i rozmawiać o wile problemach, których jest nadal sporo” – mówił marszałek Senatu podczas drugiego dnia Forum.„Dostaliśmy w tym roku zwiększone środki do 100 milionów. To dużo, ale nadal za mało, aby wszystkie przedsięwzięcia były zrealizowane. Ale cieszy nas tak duże zainteresowanie. Bo to pokazuje, że Polonia ma inicjatywę i chce pracować” – przyznał Stanisław Karczewski.

Drugiego dnia uczestnicy forum oddali hołd świętemu Janowi Pawłowi II. Marszałek Senatu złożył wieniec pod pomnikiem papieża Polaka.

Organizatorami XXI Forum Polonijnego jest Marszałek Senatu Stanisława Karczewskiego i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej wraz z Instytutem im. Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”  oraz Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego.
Polonijna Rada Konsultacyjna została powołana na nowo do życia uchwałą Senatu na początku lipca 2015 r. Jej zadaniem jest m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią. Pierwotnie Polonijną Radę Konsultacyjną przy marszałku Senatu utworzono w Senacie V kadencji w 2002 r. Funkcjonowała ona do 2012 r., kiedy to środki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą zostały przeniesione do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Członków Rady powołuje i odwołuje marszałek Senatu spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy; będą oni pełnić swoją funkcję honorowo. Kadencja Rady będzie trwała tyle samo, ile kadencja Senatu. Marszałek będzie zwoływać posiedzenie Rady przynajmniej raz w roku i sam będzie przewodniczył jej obradom. Będzie też mógł zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia.

PODCASTY I GALERIE