Kancelaria Premiera opublikowała skróconą wersję „białej księgi” dot. reform sądownictwa

Kancelaria Premiera w czwartek opublikowała skróconą wersję - tzw. kompendium "białej księgi" dot. reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

PAP
Kancelaria Premiera opublikowała skróconą wersję „białej księgi” dot. reform sądownictwa

Fot. PAP / Bartłomiej Zborowski

Rząd przekonuje m.in., „dlaczego Polska wymaga reformy sądownictwa” oraz dlaczego „reformy są uzasadnione i proporcjonalne”.

Skrócona wersja „białej księgi” została podzielona na trzy części: „Dlaczego Polska wymaga reformy sądownictwa?”; „Dlaczego reformy są uzasadnione i proporcjonalne?” oraz „Praworządność jako fundament europejskich wartości”.

Rząd w kompendium „białej księdze” ocenił m.in., że w Polsce panuje „niskie zaufanie do wymiaru sprawiedliwości”, procedury sądowe są nieefektywne, a „polskie sądownictwo nigdy nie rozliczyło się z komunistycznej przeszłości”.

„Rozliczenie totalitarnej przeszłości jest jedną z najważniejszych europejskich wartości” – czytamy w kompendium „białej księdze”.

Według rządu, istnieje obecnie „nierównowaga między władzami”. „Sędziowie cieszą się szerokim immunitetem (co jest słuszne i pozostanie niezmienione), ale nie ponosili realnej odpowiedzialności za postępowanie niegodne sędziego” – czytamy w dokumencie.

Ponadto – zdaniem rządu – w polskim sądownictwie wykształciła się „specyficzna zbiurokratyzowana kultura korporacyjna prowadząca do powszechnego przekonania, że niektórzy sędziowie przywiązują większą wagę do tego, czy wyrok da się uzasadnić z formalnego punktu widzenia, niż czy rzeczywiście jest sprawiedliwy”.

„Podporządkowanie sądownictwa innym władzom byłoby wielkim błędem – ale nasze reformy nic takiego nie wprowadzają. Ich głównym celem jest przywrócenie niezbędnej równowagi – przy zapewnieniu wszystkich gwarancji niezawisłości, a nawet ich wzmocnieniu, a zarazem stworzenie mechanizmów zapobiegających patologiom, których nie byli dotąd w stanie naprawić sami sędziowie” – przekonuje rząd.

PODCASTY I GALERIE