• Świat
  • 8 października, 2021 9:02

Kaczyński: Najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja

Wicepremier Polski Jarosław Kaczyński oznajmił, że w Polsce najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja RP.

zw.lt
Kaczyński: Najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja

Fot. crsntdesign/Pixabay

Polityk podkreślił, że w wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP w sprawie wyższości prawa krajowego nad unijnym jest wyraźnie określone, gdzie sięgają regulacje europejskie.

– Tam, gdzie zgodziliśmy się na wyłączne uprawienia UE, albo też mieszane – to albo w całości, albo częściowo obowiązują regulacje europejskie, one muszą być zgodne z Konstytucją Polski. Tymczasem w takiej sytuacji, w której się nie zgodziliśmy, obowiązują wyłącznie polskie przepisy i Unia Europejska nie może nic zrobić, co dotyczy między innymi wymiaru sprawiedliwości – zauważył wicepremier.

Kaczyński dodał, że w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na temat uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy, finansowanego z funduszy i pożyczek europejskich będzie przestrzegane prawo. – Wciąż wierzę, że Unia Europejska pozostanie organizacją europejską, a nie organizacją z innej kultury, gdzie ustawy jako wywodzące się z prawa rzymskiego nie są brane pod uwagę – oznajmił.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zaskarżone przez Prezesa Rady Ministrów przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, w rozumieniu wskazanym we wniosku są niezgodne z Konstytucją. Sprawę rozpatrywał Trybunał Konstytucyjny. Wyrok został poparty większością głosów. Wniosek premiera zawierał trzy punkty, między innymi dotyczące zgodności z Konstytucją co do pierwszeństwa prawa unijnego oraz zasady lojalnej współpracy państw wspólnoty europejskiej.

Premier złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego po marcowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE odparł, że Krajowa Rada Sądownictwa w aktualnym kształcie nie daje gwarancji bezstronnego wskazywania kandydatów na sędziów.

Na podstawie: IAR.

PODCASTY I GALERIE