• Świat
  • 22 grudnia, 2016 16:46

Imigracja i terroryzm postrzegane jako najważniejsze wyzwania

Mieszkańcy państw unijnych w dalszym ciągu uznają imigrację i terroryzm za główne wyzwania, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska - wynika z opublikowanych w czwartek rezultatów badania Eurobarometr. Na problemy te ankietowani kładą jednak mniejszy nacisk niż podczas poprzedniego sondażu przeprowadzonego wiosną 2016 roku.

PAP
Imigracja i terroryzm postrzegane jako najważniejsze wyzwania

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

45 proc. ankietowanych pytanych o swoje największe obawy wymieniło imigrację, która w oczach Europejczyków pozostaje jednym z głównych problemów, przed jakimi stoi UE. Od wiosny odsetek wskazujących tę kwestię spadł jednak o 3 punkty procentowe. W Polsce problem ten wskazało 50 proc. badanych.

Drugim najczęściej wskazywanym wyzwaniem jest terroryzm (32 proc., spadek o 7 punktów procentowych). Problem ten jest wymieniany znacznie częściej niż sytuacja gospodarcza (19 proc., wzrost o 1 punkt procentowy), stan finansów publicznych państw członkowskich (16 proc., wzrost o 1 punkt) czy bezrobocie (15 proc., wzrost o 1 punkt).

Imigracja jest najważniejszym problemem dla UE we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Hiszpanii i Portugalii.

Z badania wynika, że 69 proc. Europejczyków opowiada się za wspólną europejską polityką migracyjną. W Polsce od wiosny odsetek respondentów popierających to podejście zwiększył się o 8 punktów procentowych do 56 proc. 61 proc. Europejczyków pozytywnie ocenia imigrację osób z innych państw członkowskich UE. Jednakże 56 proc. negatywnie postrzega imigrację osób spoza Unii.

81 proc. Europejczyków popiera ‚swobodny przepływ obywateli UE, którzy mogą mieszkać, pracować, uczyć się i prowadzić działalność gospodarczą w każdym państwie UE’. Większość respondentów popiera swobodny przepływ we wszystkich państwach.

Eurobarometr wskazuje, że nieznacznie wzrosło pozytywne nastawienie do euro – 58 proc. w całej Unii, 70 proc. w strefie euro; w Polsce wynik wynosi 57 proc.

Większość Europejczyków nie ufa swoim rządom, ani UE. O ile jednak wiosną zaufanie do Wspólnoty deklarowało 33 proc. badanych, to obecnie jest to 36 proc. 38 proc. ankietowanych ma neutralny stosunek do UE. 67 proc. Europejczyków czuje się obywatelami UE, natomiast czterech na dziesięciu jest zdania, że ich głos w Unii się liczy.

Polska, tuż za Irlandią, jest krajem, którego większość obywateli (51 proc.) ma pozytywne zdanie o UE.

Na szczeblu krajowym główne problemy to bezrobocie, które wskazuje 31 proc. badanych, i imigracja (26 proc.). Na trzecim miejscu znajduje się sytuacja gospodarcza, która budzi obawy prawie co piątego Europejczyka (19 proc.).

PODCASTY I GALERIE