Iluminacje w geście solidarności z Polakami mieszkającymi na Białorusi

Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego RP została wyświetlona iluminacja w geście solidarności z Polakami mieszkającymi na Białorusi. Przedstawia zatrzymanych przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi: jego prezes Andżelikę Borys i członka zarządu Andrzej Poczobuta.

sejm.gov.pl
Iluminacje w geście solidarności z Polakami mieszkającymi na Białorusi

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Tymczasem na fasadzie gmachu Sejmu RP wyświetlono specjalną iluminację z biało-czerwono-białymi barwami. Kolory te symbolizują walkę o wolną i demokratyczną Białoruś. Akcja jest gestem solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami.

9 sierpnia 2020 r. na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie, których wynik został przez większość społeczeństwa uznany za sfałszowany. W konsekwencji doszło do protestów przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki, a władze w Mińsku odpowiedziały represjami i prześladowaniami, które dotknęły również polską mniejszość na Białorusi. 23 marca aresztowana została prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, zaś dwa dni później białoruskie służby zatrzymały w Grodnie Andrzeja Poczobuta.

Antypolskie działania Białorusinów zostały potępione przez Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów. Andrzej Duda zapowiedział interwencję w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

PODCASTY I GALERIE