• Świat
  • 4 października, 2022 8:22

I. Šimonytė spotka się z M. Morawieckim na Warsaw Security Forum

Jutro, 4 października 2022 r. premier Ingrida Šimonytė wspólnie z premier Polski Mateuszem Morawieckim weźmie udział w konferencji Warsaw Security Forum - panel „Europe at War: Discussing Central and Eastern European Support for Ukraine”. Podczas wydarzenia planowane jest także spotkanie liderów Polski i Litwy.

zw.lt
I. Šimonytė spotka się z M. Morawieckim na Warsaw Security Forum

fot. KPRM/ Krystian Maj

I. Šimonytė weźmie również udział w ceremonii wręczenia Nagrody Rycerza Wolności, podczas której uhonorowany zostanie naród ukraiński.

Wydarzenie organizowane jest od 2014 r. Służy wymianie poglądów w gronie przedstawicieli rządów, instytucji międzynarodowych, przemysłu, think-tanków oraz ekspertów w zakresie polityki i obronności. Podczas dorocznych spotkań paneliści skupiają się na kluczowych wyzwaniach stojących przed Sojuszem Północnoatlantyckim, Unią Europejską i krajami partnerskimi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej.

Spośród wielu poruszanych tematów uczestnicy Forum w sposób szczególny koncentrują się na kwestiach bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i cybernetycznego.

Udział w forum będzie również okazją do spotkania premierów Polski i Litwy. Szefowie rządów omówią obecną sytuację na Ukrainie i związane z nią wyzwania oraz relacje dwustronne. Ostatnie spotkanie premierów miało miejsce w połowie września tego roku podczas polsko-litewskich konsultacjach międzyrządowych.

Bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne oraz wojna na Ukrainie to kluczowe tematy, które zostały poruszone podczas polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premier Ingridy Šimonytė. Rozmowy były prowadzone także w obszarach: spraw zagranicznych, energii, transportu, spraw wewnętrznych, gospodarczych, finansowych, sprawiedliwości, zdrowia, edukacji, nauki i sportu, zatrudnienia i spraw społecznych oraz kultury i cyfryzacji. Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnej deklaracji z okazji III polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych.

Polska i Litwa od samego początku rosyjskiej agresji wspierają Ukrainę oraz organizują pomoc dla Ukraińców, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Nasze kraje opowiadają się za dalszym wzmocnieniem międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy, w tym unijnego wsparcia finansowego.

 Od 2020 roku Polska, Litwa i Ukraina zacieśniły współpracę poprzez utworzenie nowego formatu trójstronnego, tzw. Trójkąta Lubelskiego.

Na podst. www.gov.pl

PODCASTY I GALERIE