Gruzini wjadą do UE bez wiz?

Komisja Europejska zaproponowała zniesienie przez UE wiz krótkoterminowych dla obywateli Gruzji - poinformował w Brukseli unijny komisarz ds. migracji i spraw wewnętrznych Dimitris Awramopulos.

PAP
Gruzini wjadą do UE bez wiz?

Fot. zw.lt

Z kolei Ukraina musi jeszcze poczekać na formalną propozycję KE w sprawie zniesienia wiz.
– Proponujemy wpisanie Gruzji na listę państw, których obywatele nie potrzebują wiz, by wjechać do strefy Schengen – powiedział Awramopulos na konferencji prasowej.

Jak dodał, jeżeli propozycja KE zostanie przyjęta przez Parlament Europejski i rządy państw UE, to niebawem obywatele Gruzji, którzy mają paszporty biometryczne, będą mogli wjechać bez wizy do strefy Schengen na okres do 90 dni w ciągu pół roku w celach biznesowych, turystycznych czy rodzinnych.

Awramopulos zastrzegł, że zniesienie obowiązku wizowego dla Gruzinów nie oznacza przyznania im prawa do pracy na terytorium UE. – Ruch bezwizowy jeszcze bardziej ułatwi kontakty między ludźmi oraz wzmocni więzi biznesowe, socjalne i kulturalne między Unią Europejską a Gruzją. To ważne osiągnięcie dla obywateli Gruzji – powiedział komisarz.

Dodał, że decyzja Komisji jest też wyrazem uznania dla wysiłków, jakie podjęły władze Gruzji, aby przeprowadzić daleko idące i trudne reformy, które wzmocniły praworządność i wymiar sprawiedliwości. – Jestem bardzo zadowolony z tych postępów i mam nadzieję, że Parlament Europejski i Rada UE bardzo szybko przyjmą naszą propozycję – oświadczył Awramopulos.

Nie wykluczył, że decyzja wejdzie w życie już z początkiem czerwca tego roku.

Decyzja o ruchu bezwizowym będzie dotyczyła wszystkich krajów UE z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także państw spoza Unii, które należą do strefy Schengen: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.
Już w grudniu ub. roku KE oceniła w raporcie z wdrażania przez Gruzję planu działań na rzecz liberalizacji wizowej, że kraj ten wywiązał się z wymogów zniesienia wiz przez UE. Te kryteria to m.in. wprowadzenie paszportów biometrycznych, poprawa ochrony granic, walka z korupcją, zorganizowaną przestępczością i terroryzmem, a także współpraca policyjna z UE.

Pozytywną ocenę od KE dostała też pod koniec ubiegłego roku Ukraina, jednak w tym przypadku KE odłożyła decyzję o zniesieniu wiz.

– Ukraina pracuje bardzo ciężko nad spełnieniem wszystkich kryteriów liberalizacji wizowej. Staramy się robić to, co konieczne, by wpisać Ukrainę na listę (krajów o ruchu bezwizowym) w nadchodzących miesiącach – poinformował komisarz.

Pierwszym krajem Partnerstwa Wschodniego UE, który spełnił wymogi wprowadzenia ruchu bezwizowego ze strefą Schengen, była Mołdawia. Obywatele tego kraju mający paszporty biometryczne mogą podróżować do UE bez wiz od maja 2014 roku.

PODCASTY I GALERIE