• Świat
  • 12 października, 2021 14:06

Grupa Wyszehradzka solidarna w sprawie ochrony granic UE

„Nie pozwolimy na to, aby granica była forsowana przez imigrantów, nie pozwolimy na wywołanie kryzysu migracyjnego. Granica naszych państw stanowi jednocześnie granicę Unii Europejskiej. Jesteśmy wobec siebie solidarni. Jesteśmy skoncentrowani na ochronie tej granicy, to wysiłki podejmowane przez Polskę. Format państw Grupy Wyszehradzkiej jest formatem, który doceniamy” – zaznaczył Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej RP podczas spotkania na Węgrzech.

gov.pl
Grupa Wyszehradzka solidarna w sprawie ochrony granic UE

Fot. Tymon Markowski / MSZ

W poniedziałek, 11 października, szef polskiego MON przewodniczył polskiej delegacji podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej z ministrem spraw zagranicznych Arabskiej Republiki Egiptu, które odbyło się w Budapeszcie. W spotkaniu wziął również udział wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

„Moja obecność w Budapeszcie związana jest niewątpliwe z kryzysem migracyjnym. Jako minister obrony narodowej jestem współodpowiedzialny za ochronę polskiej granicy. Oczywiście ten główny ciężar spoczywa na ministrze spraw wewnętrznych oraz Straży Granicznej, ale jak wiemy Straż Graniczna jest wspierana przez Wojsko Polskie”

– podkreślił szef polskiego MON. 

Podczas spotkania ministrowie podzielili się doświadczeniami, obserwacjami i ocenami związanymi z wydarzeniami na granicach UE. Omówili również sytuację w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północno-Wschodniej, a także w Europie Środkowej i na Bałkanach Zachodnich. Wśród tematów znalazły się m. in. kwestie związane z nielegalną migracją i terroryzmem, które zagrażają bezpieczeństwu wszystkich państw uczestniczących w spotkaniu. Rozmówcy odnieśli się również do kwestii możliwej współpracy energetycznej Unii Europejskiej z Egiptem (Egipt ma szanse stać się znaczącym eksporterem LNG).

Minister Mariusz Błaszczak rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Arabskiej Republiki Egiptu na temat roli tego państwa w ograniczaniu zjawiska nielegalnej migracji.

„Chciałbym podziękować także za rozmowę z panem ministrem spraw zagranicznych Arabskiej Republiki Egiptu, za postawę władz Egiptu, za to wszystko, co związane jest z hamowaniem procesu nielegalnej migracji. Rozmawialiśmy również na temat zagrożeń terrorystycznych. Nie ulega żadnej wątpliwości, doświadczył tego zachód Europy, że za kryzysem migracyjnym szedł kryzys związany z atakami terrorystycznymi. My stanowimy odpowiedzialne rządy, my nie zgodzimy się na narażenie naszych obywateli na zagrożenie terrorystyczne”

– zaznaczył minister.

PODCASTY I GALERIE