Grupa Wyszehradzka, Austria, Słowenia i Chorwacja za rozszerzeniem UE

Grupa Wyszehradzka, Austria, Słowenia i Chorwacja opowiedziały się w poniedziałek za rozszerzeniem UE o Bałkany Zachodnie.

PAP
Grupa Wyszehradzka, Austria, Słowenia i Chorwacja za rozszerzeniem UE

Fot. PAP/EPA / TAMAS KOVACS

W spotkaniu szefów dyplomacji tych państw w Budapeszcie wziął udział szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski.

Polski minister podkreślił, że współpraca państw regionu nie jest skierowana wobec nikogo, tylko ma na celu „realizowanie naszych interesów”, aby rozwinąć się do poziomu państw Europy Zachodniej.

„Siedzą przed państwem przedstawiciele siedmiu państw, które zdecydowanie opowiadają się za poszerzeniem UE. A jeśli mówimy o poszerzeniu UE, to myślimy przede wszystkim o Bałkanach Zachodnich. Poszerzenie Unii w kierunku zachodniobałkańskim uważamy za nasz podstawowy priorytet” – powiedział Szijjarto.

Dodał, że chodzi o znaczne przyśpieszenie negocjacji z Serbią i Czarnogórą oraz rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z pozostałymi państwami Bałkanów Zachodnich. Albania i Macedonia mają status państw kandydujących do UE, ale nie rozpoczęły jeszcze negocjacji akcesyjnych, zaś Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo nie mają nawet statusu państw kandydujących.

Minister ostrzegł, że jeśli nie uda się przyspieszyć procesu integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich, „będziemy musieli stawić czoło poważnym wyzwaniom w sferze bezpieczeństwa w całej Europie Środkowej”.

Jak zaznaczył Szijjarto, na Bałkanach Zachodnich pojawiają się poważne napięcia i jeśli państwom regionu nie uda się stworzyć wiarygodnego scenariusza integracyjnego, napięcia te mogą wymknąć się spod kontroli.

Minister Waszczykowski przypomniał, że Polska 10 dni temu zakończyła roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, podczas której doszło m.in. do spotkania przedstawicieli państw V4 z przedstawicielami krajów Partnerstwa Wschodniego czy państw bałtyckich i nordyckich.

Z uznaniem wypowiedział się o takich priorytetach węgierskiej prezydencji jak cyfryzacja, innowacyjność czy tworzenie wzajemnych połączeń transportowych i energetycznych między państwami regionu, gdyż jego zdaniem może to się przyczynić do jego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Szef polskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że Europa Środkowa nie powinna być połączona tylko ciągami komunikacyjnymi i infrastrukturalnymi oraz korytarzami energetycznymi ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód, ale powinna mieć również połączenia na linii północ-południe, aby być „równoprawnym, tak samo rozwiniętym regionem Europy, jak region Europy Zachodniej”.

Minister spraw zagranicznych Słowenii Karl Erjavec powiedział w Budapeszcie, że państwom Bałkanów Zachodnich należy pomóc w przeprowadzeniu reform niezbędnych do tego, by mogły uzyskać członkostwo w UE. Zaznaczył, że sytuacja w tym regionie nie jest stabilna i potrzebny jest dialog, by wzmocnić jego stabilność.

Przed spotkaniem ministrowie wzięli udział w otwarciu forum biznesowego państw regionu; po południu spotkali się też z węgierskim premierem Viktorem Orbanem.

Węgry 1 lipca przejęły po Polsce przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej.

PODCASTY I GALERIE