• Świat
  • 16 grudnia, 2020 6:15

Gabrielius Landsbergis i szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau uzgodnili, że będą obserwować społeczeństwo białoruskie

Litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis uzgodnił z szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rau, że będą obserwować białoruskie społeczeństwo obywatelskie.

BNS
Gabrielius Landsbergis i szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau uzgodnili, że będą obserwować społeczeństwo białoruskie

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

,,Sytuacja pozostaje napięta, a aresztowania trwają. Litwa i Polska nadal będą wspierać białoruskie społeczeństwo obywatelskie i jego determinację do podążania drogą demokratyczną” – powiedział litewski minister spraw zagranicznych po rozmowie z kolegą.

Na Białorusi już od prawie czterech miesięcy trwają protesty przeciwko dziewiątych wyborów prezydenckich, w których zwyciężył 66-letni Łukaszenka, który kieruje państwem od 1994 roku. Urzędnicy reżimu mińskiego nieustannie tłumią protesty siłą, zatrzymują demonstrantów.

Według Landsbergisa podczas rozmowy został również podjęty temat elektrowni jądrowej w Ostrowcu. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie przestrzegania międzynarodowych norm bezpieczeństwa jądrowego i ochrony środowiska.

,,Polska jest i będzie strategicznym partnerem Litwy. Postanowiliśmy zorganizować wspólne spotkanie, gdy tylko stanie się to możliwe” – powiedział Landsbergis.

Premier Ingrida Šimonytė omówiła kwestię elektrowni jądrowej z polskim premierem Mateuszem Morawieckim.

Šimonytė podziękowała Polsce za wsparcie we wdrażaniu konkluzji Rady UE w sprawie konieczności zapobiegania importowi energii elektrycznej z niebezpiecznej elektrowni jądrowej w Ostrowcu. Uzgodniono, że ministrowie energii omówią możliwe opcje przyspieszenia realizacji projektu synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich.

Mateusz Morawiecki pogratulował Ingridzie Šimonytė i nowemu rządowi rozpoczęcia pracy. Šimonytė ze swej strony podkreśliła znaczenie strategicznego partnerstwa z Polską i ciągłość bliskich stosunków.

,,Chciałabym w najbliższych latach pogłębić strategiczne partnerstwo między Litwą a Polską we wszystkich dziedzinach, dlatego będę również zachęcać ministrów do utrzymywania intensywnej współpracy ze swoimi polskimi kolegami” – powiedziała.

Przywódcy Unii Europejskiej wezwali w piątek Komisję Europejską do poszukiwania sposobów zapobiegania importowi energii elektrycznej z niebezpiecznych elektrowni jądrowych.

Przepis ten został zawarty w konkluzjach Rady Europejskiej z inicjatywy Litwy w celu osiągnięcia konsensusu w sprawie zablokowania białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu.

PODCASTY I GALERIE