• Świat
  • 25 grudnia, 2018 17:12

Franciszek: Wszyscy ludzie są braćmi, to podstawa sprawiedliwego świata

Papież Franciszek w orędziu na Boże Narodzenie mówił, że u podstaw chrześcijańskiej wizji ludzkości leży prawda o tym, że wszyscy są braćmi. Apelował o zdecydowane działania na rzecz rozwiązania konfliktu w Syrii i kontynuowanie procesu zbliżenia obu Korei.

PAP
Franciszek: Wszyscy ludzie są braćmi, to podstawa sprawiedliwego świata

fot. Roman Niedźwiecki

„Bez braterstwa, którym obdarzył nas Jezus Chrystus, nasze wysiłki na rzecz bardziej sprawiedliwego świata mają krótki oddech i nawet najlepsze projekty mogą stać się strukturami bez duszy” – mówił papież w orędziu wygłoszonym z balkonu bazyliki świętego Piotra do tysięcy ludzi zgromadzonych na placu.

„Dlatego moje życzenie dobrych Świąt Bożego Narodzenia jest życzeniem braterstwa”; między ludźmi każdego narodu i kultury – dodał.

Apelował o braterstwo między ludźmi różnych idei, o wzajemny szacunek i słuchanie drugiej osoby.

„Syn Boży wskazuje nam, że zbawienie dokonuje się poprzez miłość, akceptację, szacunek dla naszego biednego człowieczeństwa, które wszyscy podzielamy w wielkiej różnorodności grup etnicznych, języków, kultur, ale wszyscy jesteśmy braćmi w człowieczeństwie” – oświadczył papież.

Podkreślał, że różnice nie są „stratą ani zagrożeniem, lecz bogactwem”.

„Doświadczenie rodziny uczy nas, że między braćmi i siostrami różnimy się jeden od drugiego i nie zawsze się dogadujemy, ale łączy nas nierozerwalna więź, a miłość rodziców pomaga nam się miłować. To samo odnosi się do rodziny ludzkiej, ale tutaj to Bóg jest +rodzicem+, fundamentem i siłą naszego braterstwa” – wyjaśnił Franciszek.

„Niech Boże Narodzenie pozwoli nam na nowo odkryć więzi braterstwa, które nas jednoczą jako ludzi i wiążą wszystkie narody” – zachęcał.

Papież zaapelował do Izraelczyków i Palestyńczyków, by wznowili dialog i podjęli proces pokojowy, który „położy kres konfliktowi, od ponad siedemdziesięciu lat rozdzierającemu” Ziemię Świętą.

Następnie powiedział: „Niech Dzieciątko Jezus pozwoli umiłowanej i udręczonej Syrii odnaleźć braterstwo po tych długich latach wojny”.

Wezwał wspólnotę międzynarodową do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz rozwiązania politycznego w tym kraju, które „odłożyłoby podziały i różnorodne interesy, aby naród syryjski, a zwłaszcza ci, którzy musieli opuścić swoją ziemię i szukać schronienia gdzie indziej, mogli powrócić do życia w pokoju w swojej ojczyźnie”.

Franciszek wyraził nadzieję, że w Jemenie zawieszenie broni wynegocjowane za pośrednictwem wspólnoty międzynarodowej przyniesie ulgę dzieciom i ludności wyczerpanej przez wojnę i głód.

Mówił też o Afryce, przypominając, że miliony pochodzących stamtąd ludzi są „uchodźcami lub przesiedlonymi i potrzebują pomocy humanitarnej i bezpieczeństwa żywnościowego”. „Niech Dzieciątko Jezus, Król Pokoju, uciszy broń i sprawi, by nastała nowa jutrzenka braterstwa na całym kontynencie, błogosławiąc wysiłki tych, którzy pracują nad rozwojem dróg pojednania na poziomie politycznym i społecznym” – powiedział.

Apelował o umocnienie więzów braterskich, które jednoczą Półwysep Koreański, i wyraził pragnienie, by pozwoliło to kontynuować podjęty proces zbliżenia i znalezienia wspólnych rozwiązań oraz zapewnienia wszystkim rozwoju i dobrobytu.

„Niech rodzący się Pan przyniesie ulgę umiłowanej Ukrainie, gorąco pragnącej odzyskać trwały pokój, który się opóźnia. Jedynie z pokojem, szanującym prawa każdego narodu, kraj może się podnieść z doznanych cierpień i przywrócić godne warunki życia swoim obywatelom” – wzywał papież.

Zapewnił następnie, odnosząc się do kwestii podziałów wśród wierzących na Ukrainie, że jest „blisko wspólnot chrześcijańskich tego regionu i modli się, aby można było budować relacje braterstwa i przyjaźni”.

Franciszek mówił też o narodach, które – jak ocenił – „doznają kolonizacji ideologicznej, kulturowej i gospodarczej” i są „świadkami pogwałcenia swej wolności i tożsamości”, cierpią z powodu głodu oraz braku usług edukacyjnych i zdrowotnych.

Papież specjalne pozdrowienia skierował do wszystkich wiernych świętujących Boże Narodzenie w trudnych sytuacjach i w klimacie wrogości, gdzie są mniejszością. „Niech Pan pozwoli im i wszystkim mniejszościom żyć w pokoju, doświadczać uznania swych praw, a zwłaszcza wolności religijnej” – dodał.

Modlił się o ochronę wszystkich dzieci i każdej „osoby kruchej, bezbronnej i odrzuconej”.

Na zakończenie spotkania Franciszek udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu, oraz złożył świąteczne życzenia.

PODCASTY I GALERIE