Franciszek rozmawiał z patriarchą Cyrylem

Watykan potwierdził, że Papież Franciszek rozmawiał wczoraj z patriarchą Cyrylem. Rozmowa miała formę wideospotkania. Uczestniczył w niej również kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan oraz metropolita Hilarion, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Relacji Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.

Franciszek rozmawiał z patriarchą Cyrylem

Fot. vaticannews.va

Jak poinformował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, w centrum rozmowy znalazła się wojna na Ukrainie oraz rola chrześcijan i ich pasterzy w uczynieniu wszystkiego, by przeważył pokój.

W oficjalnym komunikacie Watykanu czytamy, że Papież podziękował patriarsze za to spotkanie, motywowane pragnieniem wskazania, jako pasterze swojego ludu, drogi do pokoju i modlitwy o dar pokoju, aby ustał pożar. Papież zgodził się z patriarchą, że „Kościół, nie może używać języka polityki, ale języka Jezusa”. „Jesteśmy pasterzami tego samego Świętego Ludu, który wierzy w Boga, w Trójcę Świętą, w Świętą Matkę Boga: dlatego musimy się zjednoczyć w wysiłkach, by pomóc pokojowi, pomóc cierpiącym, poszukiwać dróg pokoju, aby powstrzymać pożar”. Obydwaj podkreślili wyjątkowe znaczenie trwającego procesu negocjacji, ponieważ, jak powiedział Papież: „Rachunek za wojnę płacą ludzie, są to żołnierze rosyjscy i ludzie, którzy są bombardowani i giną”.

„Jako pasterze – kontynuował Papież – mamy obowiązek być blisko i pomagać wszystkim ludziom, którzy cierpią z powodu wojny. Kiedyś, nawet w naszych Kościołach, mówiło się o świętej wojnie lub wojnie sprawiedliwej. Dziś nie możemy tak mówić. Rozwinęła się chrześcijańska świadomość znaczenia pokoju”. Zgadzając się z patriarchą, że „Kościoły wezwane są do wniesienia wkładu w umacnianie pokoju i sprawiedliwości”, Papież Franciszek stwierdził: „Wojny są zawsze niesprawiedliwe. Bo tym, kto za nie płaci jest lud Boży. Nasze serca nie mogą nie płakać na widok zabitych dzieci i kobiet, wszystkich ofiar wojny. Wojna nigdy nie jest drogą. Duch, który nas jednoczy, prosi nas jako pasterzy, abyśmy pomagali narodom cierpiącym z powodu wojny”.

W komunikacie Patriarchatu Moskiewskiego, który został wydany po spotkaniu poinformowano, że szczegółowo omówiono sytuację na terytorium Ukrainy. Szczególną uwagę zwrócono na humanitarne aspekty obecnego kryzysu oraz działania Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Rzymskokatolickiego na rzecz przezwyciężenia jego skutków. Strony podkreśliły ogromne znaczenie trwającego procesu negocjacji i wyraziły nadzieję, że jak najszybciej zostanie osiągnięty sprawiedliwy pokój.

Źródło: vaticannews.va

PODCASTY I GALERIE