• Świat
  • 16 grudnia, 2022 18:16

Formalnie przyjęto 9. pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji

W reakcji na agresję Rosji przeciwko Ukrainie, Unia Europejska formalnie przyjęła w piątek dziewiąty pakiet nowych sankcji mających na celu zwiększenie presji na Rosję i jej rząd.

PAP
Formalnie przyjęto 9. pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

„Putin wykorzystuje zimę jako broń, celowo pozbawiając miliony Ukraińców wody, prądu i ogrzewania. Unia Europejska reaguje na tę ostatnią eskalację i zbrodnie wojenne, wprowadzając dziewiąty pakiet dotkliwych sankcji” – powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Dziewiąty pakiet sankcji nakłada nowe kontrole i ograniczenia eksportowe na towary i technologie podwójnego zastosowania oraz towary i technologie, które mogą przyczynić się do wzmocnienia rosyjskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa poprzez znaczne rozszerzenie listy podmiotów powiązanych z rosyjskim sektorem militarno-przemysłowym o dodatkowe 168 pozycji.

Przedmiotem handlu z Rosją nie będą mogły być kluczowe chemikalia, sprzęt noktowizyjny i radionawigacyjny, elektronika i komponenty IT, które mogłyby być wykorzystane przez rosyjską machinę wojenną. Aby uniknąć obejścia sankcji, na liście znajdują się również niektóre kontrolowane przez Rosję podmioty z siedzibą na nielegalnie zaanektowanym Krymie lub w Sewastopolu.

Ponadto UE rozszerzy zakaz eksportu towarów i technologii związanych z lotnictwem i przemysłem kosmicznym o silniki lotnicze i ich części. Zakaz ten będzie dotyczył zarówno załogowych, jak i bezzałogowych statków powietrznych. Oznacza to, że od teraz będzie obowiązywał zakaz bezpośredniego eksportu silników dronów do Rosji i każdego kraju trzeciego, który mógłby dostarczać drony do Rosji.

Żadne z sankcji nie dotyczą handlu produktami rolno-spożywczymi, w tym pszenicą i nawozami, między państwami trzecimi a Rosją. Jednak ze względu na zdecydowane opowiadanie się Unii na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie oraz w celu uniknięcia zakłóceń w kanałach płatności za produkty rolne postanowiono wprowadzić nowe odstępstwo umożliwiające odmrożenie aktywów dla niektórych osób, które, przed umieszczeniem ich w na liście sankcyjnej, odgrywały znaczącą rolę w międzynarodowym handlu produktami rolnymi i spożywczymi, w tym pszenicą i nawozami.

UE zamrozi aktywa dwóch dodatkowych rosyjskich banków i doda rosyjski Bank Rozwoju Regionalnego do wykazu rosyjskich podmiotów państwowych lub kontrolowanych przez państwo, które podlegają całkowitemu zakazowi transakcji.

Aby zaradzić systematycznej międzynarodowej kampanii dezinformacji i manipulacji informacjami prowadzonej przez Federację Rosyjską, której celem jest destabilizacja sąsiednich krajów, UE i jej państw członkowskich, Rada zainicjowała proces zawieszania koncesji na nadawanie czterech dodatkowych mediów: NTV/NTV Mir , Rossiya 1, REN TV i Pervyi Kanal.

Placówki te znajdują się pod stałą, bezpośrednią lub pośrednią kontrolą kierownictwa Federacji Rosyjskiej i były przez nie wykorzystywane do ciągłych i skoordynowanych działań dezinformacyjnych i propagandy wojennej, legitymizujących rosyjską agresję i podważających poparcie dla Ukrainy. Zgodnie z Kartą praw podstawowych środki te nie będą uniemożliwiać tym mediom i ich personelowi prowadzenia w UE działalności innej niż nadawanie, np. przeprowadzania wywiadów.

UE rozszerzy zakaz na nowe inwestycje w rosyjski sektor energetyczny, wprowadzając dodatkowo zakaz nowych inwestycji w rosyjskim sektorze wydobywczym, z wyjątkiem niektórych surowców krytycznych.

Od piątku obywatele UE będą mieli zakaz zajmowania jakichkolwiek stanowisk we władzach wszystkich rosyjskich państwowych lub kontrolowanych przez państwo osób prawnych, podmiotów lub organów znajdujących się w Rosji.

PODCASTY I GALERIE