• Świat
  • 16 stycznia, 2015 14:09

Ewakuacja Polaków z Donbasu

We wtorek zakończył się trzeci etap ewakuacji osób polskiego pochodzenia z terenu konfliktu zbrojnego na Donbasie polegający na transporcie wszystkich ewakuowanych z Charkowa na Ukrainie wschodniej do Polski, poinformowało polskie MSZ.

zw.lt

W programie ewakuacji bierze udział 178 osób. W ostatnich dniach przebywali oni w Charkowie, gdzie w miejscowym Konsulacie Generalnym RP trwały niezbędne czynności konsularne. Wcześniej osoby ewakuowane opuściły tereny kontrolowane przez separatystów.
 
Programem objęte są osoby polskiego pochodzenia – wraz z rodzinami – z terenów kontrolowanych przez separatystów na Ukrainie wschodniej, w przypadku których istniało zagrożenie życia lub zdrowia. Ewakuowani zostali przetransportowani samolotami sił powietrznych RP do Malborka, skąd udadzą się do specjalnie przygotowanych ośrodków w północno-wschodniej Polsce. Organizacją ich pobytu w Polsce zajmuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
 
Pierwsza grupa ewakuowanych z Ukrainy wschodniej została przywitana na lotnisku w Malborku przez minister spraw wewnętrznych Teresę Piotrowską i szefa MSZ Grzegorza Schetynę.
 
Realizacja przedsięwzięcia jest wspólnym projektem MSZ, MSW, MON, MEN, MNiSW, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej koordynowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
 
MSZ RP wyraża głęboką wdzięczność władzom Ukrainy na szczeblu centralnym i lokalnym za wszechstronną pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej