• Świat
  • 24 stycznia, 2023 14:02

Europosłowie wzywają do zwiększenia poparcia dla represjonowanych obywateli Białorusi, w tym dla Andrzeja Poczobuta

Europosłowie delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Białorusi Juozas Olekas oraz Petras Auštrevičius wezwali do zwiększenia pomocy dla represjonowanych opozycjonistów w tym kraju, w tym dla uwięzionego działacza Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Andrzeja Poczobuta.

PAP
Europosłowie wzywają do zwiększenia poparcia dla represjonowanych obywateli Białorusi, w tym dla Andrzeja Poczobuta

„Wzywamy Unię Europejską do zwiększenia wsparcia, zarówno w kraju, jak i poza nim, dla wszystkich odważnych Białorusinów” – napisali europosłowie.

„Z całą mocą potępiamy proces in abstentia, który rozpoczął się w zeszłym tygodniu przeciwko przywódcom białoruskich sił demokratycznych. Szefowa Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego Swiatłana Cichanouska, powszechnie uważana za prawdziwą zwyciężczynię wyborów prezydenckich w 2020 roku, jest sądzona obok przedstawicieli Rady Koordynacyjnej – Maryi Maroz, Wolhy Kawalkawej, Pawła Łatuszki i Siarhieja Dyleuskiego pod sfabrykowanymi zarzutami o +podżeganie do nienawiści+ i tworzenie +grup ekstremistycznych+” – czytamy w oświadczeniu.

Eurposłowie wyrazili też głębokie zaniepokojenie „trwającymi, umotywowanymi politycznie procesami laureata Nagrody im. Sacharowa i Pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bialackiego, który poświęcił całe swoje życie promowaniu przemian demokratycznych na Białorusi, dwóch członków jego centrum praw człowieka Wiasna Walancina Stefanowicza i Uładzimira Łabkowicza oraz dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta”.

„Nie ma wątpliwości, że te pozorowane procesy mają na celu wywołanie strachu, uciszenie niezależnych głosów i zamknięcie wszelkiej pozostałej przestrzeni dla prawdziwej debaty politycznej na Białorusi. Liczba więźniów politycznych na Białorusi, wymieniona przez Wiasnę, jest bezprecedensowa i zbliża się do 1500. W rzeczywistości może być nawet znacznie wyższa, ponieważ wiele ofiar nie kontaktuje się z obrońcami praw człowieka z obawy przed dalszymi prześladowaniami” – wskazali Olekas i Auštrevičius.

„Wzywamy Unię Europejską do zwiększenia wsparcia, zarówno w kraju, jak i poza nim, dla wszystkich odważnych Białorusinów, którzy walczą o suwerenną, pokojową i demokratyczną Białoruś oraz do nałożenia dalszych sankcji na funkcjonariuszy nielegalnego reżimu Łukaszenki, którzy dopuszczają się lub są współwinni łamania praw człowieka, zwłaszcza tak zwanych funkcjonariuszy organów ścigania, prokuratorów i sędziów, a także dalszych sankcji na tych funkcjonariuszy reżimu, którzy są odpowiedzialni za zaangażowanie Białorusi w agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie” – podsumowali europosłowie.

PODCASTY I GALERIE