• Świat
  • 3 grudnia, 2015 12:20

Europejskie Forum Mediów Polonijnych: Stworzyć nową platformę współpracy

W dniach 27-29 listopada odbyło się w Sztokholmie „Europejskie Forum Mediów Polonijnych”, w którym uczestniczyło blisko 50 przedstawicieli redakcji polonijnych czasopism, portali, rozgłośni radiowych i telewizyjnych z Litwy, Białorusi, Czech, Ukrainy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji, Hiszpanii, Norwegii, Niemiec, Holandii, Austrii, Belgii i Szwecji.

zw.lt
Europejskie Forum Mediów Polonijnych: Stworzyć nową platformę współpracy

Fot. msz.gov.pl

„Media polonijne, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie Europy, spełniają ważną rolę. Są one ściśle związane ze wszystkimi priorytetami polityki polonijnej władz polskich, ponieważ promują język, służą integracji środowisk polonijnych i przybliżają je do kraju. Już od 2012 roku szereg gremiów polonijnych wskazywało na potrzebę bliższej współpracy mediów polonijnych na terenie całej Europy, a nie tylko na Wschodzie. Dlatego też Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, podjęło wyzwanie i po raz kolejny było głównym organizatorem ważnej dla Polonii konferencji, pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP” – napisali w komunikacie organizatorzy konferencji.

Forum było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad największymi utrudnieniami w działalności mediów polonijnych, ale przede wszystkim do integracji i stworzenia nowej i szerokiej platformy współpracy.

„Europejskie Forum Mediów Polonijnych” w Sztokholmie było celem pierwszej wizyty zagranicznej wiceministra spraw zagranicznych RP Jana Dziedziczaka. Wśród zaproszonych gości byli również: Michał Dworczyk – przewodniczący Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP, Longin Komołowski – prezes Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska” oraz Łukasz Kardas – dyrektor TVP Polonia, która objęła nad forum patronat medialny.

„W dyplomacji zawsze symboliczna jest pierwsza wizyta. Dlatego wybrałem spotkanie z mediami polonijnymi, bo są państwo dla nas bardzo ważnymi partnerami, z którymi działamy razem dla Polski“ – powiedział podczas otwarcia konferencji sekretarz stanu Jan Dziedziczak, odpowiedzialny między innymi w resorcie dyplomacji za sprawy Polonii.

Wiceminister Jan Dziedziczak podkreślił dużą rolę mediów polonijnych, które są źródłem wiedzy o Polsce, integrują społeczności polonijne, motywują je do aktywności i informują o ich działaniach.

„Nigdy nie pozwolimy, żeby byli państwo traktowani jak petenci, czy kłopot dla Polski. Jesteście naszym ważnym partnerem. Musimy traktować się po partnersku, bo wszyscy jesteśmy ambasadorami Polski i jesteśmy za nią współodpowiedzialni. Musimy dbać o wizerunek Polski, dobre imię naszego narodu i promować język polski w następnych pokoleniach“ – podkreślił wiceminister.

Wiceminister Jan Dziedziczak zaapelował także do mediów polonijnych, by w przyszłym roku szczególną uwagę poświęciły dwóm wydarzeniom, których gospodarzem będzie Polska: Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie i Szczytowi NATO w Warszawie. „Szczyt jest szansą na przedstawienie Polski jako lojalnego sojusznika i okazją do zaprezentowania naszej narracji, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa“ – podkreślił wiceminister. Wiceszef polskiej dyplomacji zaznaczył przy tym, że Światowe Dni Młodzieży to jeszcze większa promocja Polski niż Euro 2012.  „Przyjadą do nas 2 mln osób, to szansa, żeby wypromować inne akcenty związane z Polską“ – ocenił wiceminister Jan Dziedziczak. 

Współorganizator konferencji, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Tadeusz Adam Pilat podkreślił rolę Forum w integracji mediów polonijnych w Europie i działaniu na rzecz wzmocnienia ich kondycji. W swoim wystąpieniu powiedział:

„W mediach zachodzą rewolucyjne zmiany, znikają periodyki a na ich miejsce pojawiają się portale, rozgłośnie radiowe, a nawet telewizje. Musimy wspólnie działać na rzecz kondycji mediów o charakterze misyjnym. Z pewnością różne są problemy mediów w różnych krajach. Obserwujemy jednoczenie się mediów na Wschodzie, ale jałtańską barierę Wschód-Zachód musimy w końcu przełamać nie tylko organizacyjnie, ale również w naszej mentalności. Media polonijne w Europie muszą mieć wspólną platformę spotkań i wymiany doświadczeń“.

Podczas konferencji dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jacek Junosza Kisielewski przedstawił informacje dotyczące finansowania mediów polonijnych. W bieżącym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczyło na ten cel blisko 7 mln zł, co stanowi ponad 8 procent ogólnej kwoty przekazywanej na bezpośrednie dofinansowanie Polonii i Polaków za granicą. Największa pomoc płynie do mediów na Wschodzie, ponieważ trudna sytuacja polityczna czy materialna, w której się znajdują, wymaga szczególnego traktowania.

Najważniejsze tematy obrad Forum to:
• Sytuacja finansowa mediów polonijnych w Europie i ich przyszłość
• Wschód – Zachód możliwości współpracy i wymiany doświadczeń
• Wspólna baza danych europejskich mediów polonijnych projektu
• Działalność polonijna w naszych mediach
• Warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli mediów
• Media tradycyjne, media przyszłości – dokąd zmierzamy?
• Zorganizowani mogą więcej – wspólna platforma organizacyjna dla mediów polonijnych w Europie.

Dwa panele dyskusyjne poświęcone mediom tradycyjnym i elektronicznym poprowadzili Maria Jolanta Olsson i Janusz Szkwarek.

Obrady zakończyło przyjęcie przez delegatów deklaracji końcowej „Europejskiego Forum Mediów Polonijnych”, w którym delegaci sformułowali najważniejsze merytoryczne wnioski konferencji, wyrazili podziękowanie organizatorom oraz wolę kontynuacji regularnych spotkań medialnych.

Następne Forum współorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” odbędzie się w przyszłym roku w Polsce.

PODCASTY I GALERIE