• Świat
  • 16 lutego, 2023 15:37

Europarlament wzywa do rozważenia dostaw dla Ukrainy odrzutowców, helikopterów i amunicji

Parlament Europejski wezwał w przyjętej rezolucji do poważnego rozważenia dostaw dla Ukrainy odrzutowców, helikopterów, odpowiednich systemów rakietowych oraz znacznego zwiększenia ilości amunicji.

PAP
Europarlament wzywa do rozważenia dostaw dla Ukrainy odrzutowców, helikopterów i amunicji

fot. domena publiczna

W dokumencie upamiętniającym rok wojny, europosłowie zdecydowanie potępiają agresję Rosji i podkreślają swoją niezachwianą solidarność z narodem i przywódcami Ukrainy.

PE wyraził też poparcie dla udzielania Ukrainie pomocy wojskowej tak długo, jak będzie to konieczne i wezwał do poważnego rozważenia dostarczenia zachodnich odrzutowców i helikopterów bojowych, odpowiednich systemów rakietowych oraz znacznego zwiększenia dostaw amunicji.

„Ukraina musi być nie tylko zdolna do obrony, ale także do odzyskania pełnej kontroli nad całym swoim uznanym przez społeczność międzynarodową terytorium” – czytamy w rezolucji.

Dokument wzywa państwa UE do przyjęcia do końca lutego dziesiątego pakietu sankcji wobec Rosji i jej sojuszników oraz do znacznego rozszerzenia jego zakresu. Wzywa również UE, państwa członkowskie i ich sojuszników do zwiększenia skuteczności już obowiązujących sankcji oraz do podjęcia pilnych kroków w celu zablokowania wszelkich prób obejścia restrykcji.

Patrząc w przyszłość, europosłowie domagają się zakończenia prac nad systemem prawnym, który pozwala na konfiskatę rosyjskich aktywów zamrożonych w UE. Aktywa te powinny być następnie wykorzystane do odbudowy Ukrainy i wypłaty odszkodowań dla ofiar wojny. Podkreślają również, że po zakończeniu wojny Rosja będzie musiała zapłacić surowe reparacje, aby wnieść znaczący wkład w odbudowę Ukrainy.

PE podkreśla ponadto, że rosyjska wojna napastnicza zasadniczo zmieniła sytuację geopolityczną w Europie, „co wymaga odważnych, śmiałych i kompleksowych decyzji politycznych, bezpieczeństwa i finansowych ze strony UE”.

W tym kontekście europosłowie ponownie wyrażają swoje poparcie dla ubiegłorocznej decyzji Rady Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do UE. Wzywają również Ukrainę, Komisję i Radę do pracy nad rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych w tym roku, podkreślając jednocześnie, że przystąpienie do UE pozostaje również procesem opartym na dokonanych reformach z poszanowaniem odpowiednich procedur, kryteriów i warunków.

PODCASTY I GALERIE