Europa na bieżąco. Litwini w Belgii

Stowarzyszenie Litwinów w Belgii zostało założone ponad 70 lat temu, kiedy Litwini przyjeżdżali do pracy w kopalni węgla. Nie była to Bruksela, ale Walonia - Namur czy Charleroi. Przewodniczącą wspólnoty litewskiej przez 40 lat, prawie przez cały okres Zimnej Wojny była Stasė Baltus. Natomiast wzrost imigracji nastąpił po wstąpieniu Litwy do UE.

Renata Butkiewicz
Europa na bieżąco. Litwini w Belgii

Obecnie według oficjalnych danych w Belgii mieszka ok. 2.000 obywateli Litwy. Większość pracuje w instytucjach unijnych – najwięcej w Komisji Europejskiej – ok. 400 osób. Działa chór, zespół taneczny, klub debat, klub podróżników. O Litwinach w Belgii rozmawiamy z wieloletnim przewodniczącym Stowarzyszenia Litwinów w Belgii, obecnym szefem przedstawicielstwa KE na Litwie Arnoldasem Pranckevičiusem.

PODCASTY I GALERIE