Europa apeluje o uwolnienie ukraińskich więźniów politycznych

Komisja prawna i praw człowieka Rady Europy wyraża zaniepokojenie z powodu obywateli Ukrainy więzionych z przyczyn politycznych w rosyjskich więzieniach.

zw.lt
Europa apeluje o uwolnienie ukraińskich więźniów politycznych

Fot. PAP/EPA

Komisja prawna i praw człowieka Rady Europy w swoim najnowszym raporcie pisze, że w Rosji, m.in. na Krymie jest więzionych ponad 70 obywateli Ukrainy. Są to więźniowie polityczni, a powodem zatrzymania są sfabrykowane dowody. Komisja podkreśla, że obywatele Ukrainy są nieludzko traktowani, nie mają podstawowej opieki medycznej. Wymienia zatrzymanie Ołeha Sentsova, Volodymyra Balukha i Pavlo Hryba, którzy ogłosili głodówkę.

Europejski organ apeluje o uwolnienie wszystkich jeńców oraz zezwolenie ukraińskiemu komisarzowi ds. praw człowieka na ich odwiedzanie. W raporcie nawołuję również, by strona rosyjska zaniechała przymusowego narzucania rosyjskiego obywatelstwa mieszkającym na Krymie obywatelom Ukrainy.

Komisja wzywa również państwa UE do zachowania zdecydowanej jedności w realizacji uzgodnionych sankcji wobec Rosji i przedłużania ich.

Pochodzący z zaanektowanego przez Rosję w 2014 roku Krymu Sencow został aresztowany w Symferopolu i przewieziony do Rosji w maju 2014 roku. W sierpniu 2015 roku skazano go na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie. Reżyser odrzuca te oskarżenia i twierdzi, że postępowanie karne przeciwko niemu ma charakter polityczny.

Z kolei Suszczenko, korespondent ukraińskiej agencji Ukrinform w Paryżu, został zatrzymany we wrześniu 2016 r. w Moskwie, gdy podczas urlopu przyjechał do stolicy Rosji w odwiedziny do krewnych. Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB) uznała, że jest on funkcjonariuszem ukraińskiego wywiadu wojskowego w stopniu pułkownika i oskarżyła go o szpiegostwo. FSB utrzymywała, że Suszczenko „zbierał informacje, stanowiące tajemnicę państwową, o działaniach sił zbrojnych i Gwardii Narodowej Rosji”, a przekazanie owych informacji za granicę „mogło zaszkodzić zdolnościom obronnym państwa”.

Proces dziennikarza rozpoczął się w marcu. Materiały sprawy zostały opatrzone klauzulą „ściśle tajne”. Władze Ukrainy uznały oskarżenia wobec Suszczenki za sfingowane i zapewniły, że nie ma on związku ze służbami wywiadowczymi. Agencja Ukrinform, w której Suszczenko pracował 15 lat, również oceniła działania wobec swojego korespondenta jako zaplanowaną prowokację.
Z apelem do Rosji o uwolnienie Suszczenki zwracali się deputowani Parlamentu Europejskiego, członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i międzynarodowe organizacje dziennikarskie.

Pod koniec sierpnia Sejm Litwy przyjął rezolucję w obronie Sencowa, którą poparło 82 posłów. Posłowie AWPL-ZChR nie wzięli udziału w posiedzeniu. Politolog Andrzej Pukszto sądzi, że polska partia na Litwie pod tym względem jest konsekwentna, ale ta „konsekwencja jest proputinowska”.

Z kolei poseł z ramienia AWPL-ZChR Zbigniew Jedziński nie rozumie, dlaczego litewski Sejm musiał przyjmować rezolucję w sprawie uwolnienia ukraińskiego reżysera Sencowa z rosyjskiego więzienia. ,,Biorąc pod uwagę chrześcijański punkt widzenia powiem, że na świecie jest tyle państw i tylu głodujących, którzy są prześladowani, więc nie rozumiem dlaczego wybrano tylko tę jedną osobę. Nie starczyłoby miejsca na rezolucje, gdyby uwzględniać wszystkich, którzy głodują lub są uciskani. I nie tylko na Wschodzie, ale również na Zachodzie czy w Afryce. Uważam więc, że jest to zwykła polityczna zagrywka, która dla nas nie ma żadnego znaczenia” – w rozmowie z zw.lt powiedział Jedziński.

PODCASTY I GALERIE