Ekolodzy apelują o udział w konsultacjach społecznych KE

Ok. 90 organizacji ochrony środowiska zaapelowało w piątek do obywateli UE, by zmobilizowali się w walce o bioróżnorodność i licznie wzięli udział w konsultacjach społecznych ogłoszonych przez Komisję Europejską w sprawie dwóch dyrektyw.

PAP
Ekolodzy apelują o udział w konsultacjach społecznych KE

Fot. BFL/Andrius Ufartas

We wspólnym komunikacie Liga na rzecz Ochrony Ptaków, WWF i France Nature Environnement wzywają w imieniu innych organizacji wszystkich obywateli Unii do mobilizacji na rzecz ochrony środowiska, aby kraje członkowskie lepiej wdrażały „dwa wielkie teksty założycielskie dotyczące ochrony środowiska w Europie” – dyrektywę ptasią z 1979 roku i dyrektywę siedliskową z 1992 roku. Podkreślono, że dokumenty stanowią podstawę programu ochrony przyrody Natura 2000.

Organizacje pozarządowe przypomniały, że Komisja Europejska obecnie prowadzi przegląd obu dokumentów, m.in. na drodze konsultacji społecznych, co „może doprowadzić do ich rewizji lub ponownego sformułowania”.

Właśnie z tego powodu ponad 90 organizacji pozarządowych apeluje o liczny udział w konsultacjach, aby obie dyrektywy „zostały utrzymane i lepiej wdrażane”.

Na stronie internetowej KE informuje, że w ramach konsultacji prowadzonych do 24 lipca zachęca do udziału w internetowym kwestionariuszu, dostępnym we wszystkich językach UE.

Na początku marca Europejska Agencja Środowiska informowała w raporcie, że UE nie spełniła swoich celów w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza jeśli chodzi o bioróżnorodność, która „w dalszym ciągu ulega degradacji”.

PODCASTY I GALERIE