Dziś w Polsce matura z języka litewskiego

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych w Polsce przystąpią we wtorek do egzaminów pisemnych z języków narodowych - białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Odbędą się też egzaminy z kaszubskiego i łemkowskiego oraz z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.

PAP
Dziś w Polsce matura z języka litewskiego

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych obowiązkowym pisemnym egzaminem maturalnym.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym rozpoczną się o godzinie 9.00. Po południu o godzinie 14.00 część maturzystów przystąpi dodatkowo do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym – 180 minut.

Z danych CKE wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowią piszący egzamin z języka białoruskiego – 199 osób. Drugą co do liczebności grupę stanowią zdający z języka ukraińskiego – 82 osoby; litewski ma zdawać 35 osób.

Białoruski na poziomie rozszerzonym chce zdawać 11 osób, ukraiński – 18, litewski – 28 osób.

PODCASTY I GALERIE