Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w 2002 r. Sejm z inicjatywy Senatu „w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach” ustanowił 2 maja Dniem Polonii i Polaków za granicą. Dzisiaj jest też obchodzony Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

PAP
Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Fot. PAP/Stanisław Rozpędzik

W ramach tegorocznych obchodów, po raz pierwszy z inicjatywy ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny, w Polsce przebywała grupa ponad 40 przedstawicieli Polonii reprezentujących największe organizacje polonijne. W ramach dwudniowego programu wzięli oni udział w spotkaniach z szefem polskiej dyplomacji, marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem oraz z przedstawicielami senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Spraw Zagranicznych Senatu, sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu i Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, członkami Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Polonii Wiesławem Lechowiczem. Goście rozmawiali także z prezesami organizacji pozarządowych najbardziej zasłużonych dla współpracy z Polonią: Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacji Semper Polonia, Fundacji Wolność i Demokracja oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji.

„Na początku maja w sposób szczególny myślimy o tych wszystkich, którzy nie mieszkają w Polsce, a czują się Polakami” – mówił podczas spotkania 29 kwietnia z zaproszonymi do Polski działaczami polonijnymi minister Grzegorz Schetyna.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych szczególną wagę przykłada do wspierania działań Polonii i Polaków mieszkających poza naszymi granicami. Od 2012 roku MSZ organizuje doroczny konkurs dotacyjny na najlepsze projekty polonijne. W ramach rozstrzygniętego konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” 144 projekty otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 31,7 mln złotych. Jednocześnie 11 dwuletnich projektów konkursowych rozpoczętych w 2014 r. i obejmujących wsparcie szkolnictwa, mediów i infrastruktury m.in. na Ukrainie, Litwie, Białorusi czy Wielkiej Brytanii i Irlandii otrzymało dofinansowanie w wysokości 21,3 mln zł. Ponadto polskie placówki dyplomatyczno-konsularne rokrocznie wspierają projekty polonijne w kwocie ponad 20 mln zł. W 2014 roku placówki zagraniczne RP zrealizowały 2300 projektów. MSZ współpracuje także z Telewizją Polską w zakresie tworzenia programu w języku polskim dla odbiorców za granicą – TVP Polonia.

MSZ wspiera Polonię i Polaków na świecie funduszami łącznie w wysokości około 90 mln złotych, co stanowi ponad połowę środków państwa przewidzianych na współpracę z Polonią.

MSZ koordynuje politykę państwa wobec polskiej Polonii i Polaków za granicą także poprzez inicjowanie prac Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą, przygotowując m.in. projekt Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na lata 2015-2020. Dokument ten powstaje w oparciu o szerokie konsultacje rządowe i społeczne.

Dzisiaj na Litwie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Białej Wace (rejon solecznicki) odbędzie się 27 międzynarodowy 10-kilometrowy bieg Biała Waka – Rudniki – Biała Waka. Początek sportowej imprezy o godz. 10. Natomiast Polskie Studio Teatralne w Wilnie zaprasza do Domu Kultury Polskiej w Wilnie na spektakl „Próba kabaretu. Raz jeszcze Osiecka”, który będzie przeplatany muzyką i tańcem. Początek o godz. 19, cena biletu 4 euro.

PODCASTY I GALERIE