• Świat
  • 3 listopada, 2020 19:12

Dyskusja ,,Zwycięstwo i klęska. Lwów 1920 – 1939″

Dyskusja jest częścią projektu, który pierwotnie dotyczył organizacji międzynarodowej konferencji naukowej we Lwowie. Epidemia COVID-19 oraz niespodziewana śmierć Pana Mirosława Rowickiego, wielkiego orędownika spraw polskich na Ukrainie, założyciela i redaktora naczelnego „Kuriera Galicyjskiego”, który był inicjatorem tego projektu, uniemożliwiły organizację wydarzenia w początkowym formacie.

zw.lt
Dyskusja ,,Zwycięstwo i klęska. Lwów 1920 – 1939″

Fot. By Konstantin Brizhnichenko - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51804500

W trakcie dyskusji poruszone zostaną takie wątki jak: sytuacja mieszkańców,  ugrupowania polityczne, następstwa wojen dla miasta i regionu czy znane i mniej znane  epizody dotyczące walk żołnierskich. 

Dyskusja będzie transmitowana na kanale YouTube Fundacji „Pomoc Polakom na  Wschodzie”. Dodatkowo będzie możliwość wzięcia zdalnego udziału w dyskusji za pomocą  programu Zoom

Współorganizatorami konferencji są: redakcja „Kuriera Galicyjskiego”, Fundacja  Joachima Lelewela, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Muzeum Jana Pawła II i  Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. 

Dyskusja w proponowanym formacie jest dedykowana świętej pamięci  nieodżałowanego red. Rowickiego, który zmarł 9 lipca bieżącego roku. 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania  publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Uczestnicy dyskusji: 

− Prof. Bohdan Hud’, Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie; − Prof. Grzegorz Nowik, Instytut Studiów Politycznych PAN; 

− Prof. Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; − Dr Andrij Rukkas, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie; − Prof. Wojciech Włodarkiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; − Prof. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; − Moderator dyskusji: dr Piotr Kościński, AFiB Vistula, prezes Fundacji Joachima  Lelewela;

Program wydarzenia Zwycięstwo i klęska. Lwów 1920 – 1939:

09.00 – 09.10 – Otwarcie dyskusji – Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”; Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie;

09:10 – 11:00 Dyskusja panelowa: Zwycięstwo i klęska. Lwów 1920 – 1939
11:10 – 13:00 Dyskusja panelowa: Klęska – Lwów 1939

Dyskusja odbędzie się 5 listopada 2020 r
W Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego

PODCASTY I GALERIE