• Świat
  • 16 grudnia, 2020 6:00

Dyrektywa przyjęta przez PE zapewni lepszą jakość wody

We wtorek Parlament Europejski (PE) zatwierdził dyrektywę w sprawie wody pitnej, która umożliwi wszystkim obywatelom UE dostęp do wysokiej jakości wody.

zw.lt
Dyrektywa przyjęta przez PE zapewni lepszą jakość wody

pexels.com/ Daria Shvetsova

Celem dyrektywy jest zapewnienie wysokiej jakości wody wodociągowej w całej UE oraz przyczynienie się do czystszego środowiska. Podjęcia tych działań domagało się 1,8 mln Europejczyków, którzy podpisali pierwszą udaną europejską inicjatywę obywatelską w celu dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich krajów Europy.

Aby ludzie mogli pić wodę z kranu zamiast wody z butelek, jej jakość zostanie polepszona poprzez stosowanie surowszych ograniczeń ołowiu i innych zanieczyszczeń, znajdujących się często w wodzie.

Do początku roku 2022 Komisja Europejska będzie musiała sporządzić listę substancji, których ilości będą ograniczane i zminimalizowane w wodzie pitnej. Do listy będą wpisane leki, zaburzacze systemu endokrynnego i mikrodrobiny plastiku. Komisja będzie również musiała wskazać, które substancje mogą mieć kontakt z wodą pitną.

Ze swej strony kraje UE będą musiały zapewnić bezpłatne dostarczanie wody wodociągowej w budynkach publicznych. Będą również musieli zachęcać restauracje i stołówki do dostarczania wody klientom za darmo lub za niewielką opłatą. Państwa członkowskie będą również musiały poprawić dostęp do wody dla grup szczególnie wrażliwych, takich jak uchodźcy, bezdomni i społeczności mniejszościowe, takie jak Romowie i nomadzi.

Według Komisji Europejskiej gospodarstwa domowe w UE zaoszczędziłyby 600 mln euro rocznie w wyniku częściowego odmówienia się wody z butelek. Zmniejszyłoby to również ilość plastyku, co spowodowałoby mniejsze zaśmiecanie środowiska.

Niniejsza dyrektywa wejdzie w życie dwanaście dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Po tym kraje UE będą musiały wprowadzić ją do swego państwa w ciągu dwóch lat.

PODCASTY I GALERIE