• Świat
  • 21 września, 2018 18:40

Duda: Od nas zależy, czy będziemy tworzyć wspólnotę

Jesteśmy wolnym narodem, żyjemy we własnym suwerennym państwie i tylko od nas zależy, czy będziemy tworzyć wspólnotę zjednoczoną wokół podstawowych idei, zasad i wartości – mówił prezydent Andrzej Duda podczas XI Zjazdu Gnieźnieńskiego.

PAP
Duda: Od nas zależy, czy będziemy tworzyć wspólnotę

Fot. Roman Niedźwiecki

XI Zjazd Gnieźnieński rozpoczął się w piątek pod hasłem „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”. Wydarzenie wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Zjazdy Gnieźnieńskie dzięki temu, że organizowane są regularnie, stanowią przestrzeń, w której rozwija się dialog o wartościach i relacjach chrześcijaństwa ze światem współczesnym” – podkreślił prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem „chociaż każdy zjazd sam w sobie jest poniekąd inicjatywą epizodyczną, to wszystkie razem czynią z Gniezna, pierwszej historycznej stolicy Polski, rozpoznawalne na współczesnej mapie Polski i Europy miejsce twórczych spotkań różnych narodowości, różnych wyznań i różnych poglądów”.

Prezydent Duda zwrócił uwagę, że „obecne spotkanie odbywa się w wyjątkowym czasie, czasie, kiedy świętujemy stulecie odzyskania, odrodzenia się wolnej, niepodległej, suwerennej Polski i powrotu na mapę Europy po ponad 120 latach zaborów”. „Wspominając owe lata, kiedy nasi przodkowie walczyli, bronili i odbudowali własne suwerenne państwo, myślimy zwłaszcza o tych, którzy zostali nazwani Ojcami Niepodległości” – wskazał.

Zdaniem prezydenta „najwybitniejszych mężów stanu, twórców i przywódców II Rzeczypospolitej dzieliło bardzo wiele – wywodzili się z różnych regionów kraju, różnych środowisk społecznych i stronnictw politycznych. Niejednokrotnie wcześniej i później ostro ścierali się ze sobą, przekonani o słuszności swoich racji, jednak w momentach decydujących o +być albo nie być+ naszej ojczyzny, potrafili wznieść się ponad własne poglądy, poświęcić osobiste ambicje i działać razem dla wspólnego dobra, dla dobra naszej ojczyzny” – podkreślił prezydent Polski.

Duda: Ojcowie Niepodległości dają również nam, współczesnym Polakom, przykład wierności idei, która przyświeca Zjazdom Gnieźnieńskim

„Przywołuję to świadectwo roztropności, poskramiania emocji politycznych, panowania nad nimi (…) po to, aby w tym miejscu podkreślić, że Ojcowie Niepodległości dają również nam, współczesnym Polakom, przykład wierności idei, która przyświeca Zjazdom Gnieźnieńskim” – dodał. „Uważam bowiem ich wzór za celny, aktualny i godny naśladowania także w naszych czasach, kiedy w ogniu sporów kwestie, które nas różnią i dzielą, nazbyt często zdają się przesłaniać wszystko to, co znacznie większe i przecież znacznie ważniejsze, co nas łączy i czyni nas narodową i polityczną wspólnotą” – zauważył prezydent.

W swoim przemówieniu prezydent, nawiązując do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podkreślił, że jego zdaniem „w tym szczególnie jubileuszowym czasie powinniśmy częściej wracać do tych wzorców, postaw i zbiorowych przeżyć, które umacniają wewnętrzne więzi i jedność naszej wspólnoty, takich jak wciąż żywe w naszej pamięci doświadczenie wielkiego ruchu Solidarności”.

„Jesteśmy wolnym narodem, żyjemy we własnym suwerennym państwie i tylko od nas zależy, czy będziemy tworzyć wspólnotę zjednoczoną wokół podstawowych idei, zasad i wartości. Jesteśmy społeczeństwem pluralistycznym i podstawowymi wartościami ładu zbiorowego są dla nas wolność słowa i wolność zrzeszania się. Z obu zresztą na co dzień szeroko korzystamy jako z obywatelskich swobód właściwych demokracji” – podkreślił prezydent.

Dodał jednak, że „pluralizm i wolność słowa nie muszą i nie powinny prowadzić do trwałych podziałów społecznych czy wręcz czasem wzajemnej wrogości”.

„Społeczeństwo obywatelskie to pluralizm i dobro wspólne. To wspólnota wolnych obywateli urzeczywistniająca obie te wartości, a nie tylko jedną z nich” – wskazał. Andrzej Duda zaznaczył, że w zakresie budowania wspólnoty obywatelskiej „mamy wiele do zrobienia i do nadrobienia”.

Prezydent: Mamy dorobek, którym możemy się dzielić z innymi

„Mamy także dorobek, którym możemy się dzielić z innymi. Takim dorobkiem jest m.in. stworzenie trwałych ram dla obecności w życiu publicznym instytucji religijnych – Kościołów i wspólnot wyznaniowych oraz aktywności świeckich chrześcijan, dla których wiara jest inspiracją do zaangażowania społecznego i politycznego – do tych ostatnich zaliczam także siebie” – podkreślił.

Prezydent wskazał, że „wolność w naszej ojczyźnie gwarantuje obecność religii w sferze publicznej, a zasadą ustrojową jest zarówno wzajemna autonomia państwa i Kościoła, jak i ich współpraca dla dobra wspólnego”.

„Tymczasem w licznych państwach europejskich urzeczywistnienie wolności obywatelskich prowadzi do spychania wiary w sferę czysto prywatną. I właśnie dlatego Polska i Gniezno są jak najbardziej odpowiednim miejscem dyskutowania ludzi wolnych o inspirującej, ale nie ograniczającej mocy chrześcijaństwa” – mówił.

Dodał, że „wolność to wspaniały dar Opatrzności, ale też i wielkie wyzwanie”. Jak tłumaczył, „wolność to wyzwanie do tego, abyśmy posiadane talenty i możliwości spożytkowali dla umacniania spoistości naszej wspólnoty i siły państwa – nie zaś przeciwnie”.

Prezydent nawiązał w przemówieniu do słów św. Jana Pawła II, który mówił, że wolność jest ludziom nie tylko dana, ale i zadana. „Aby zdać egzamin z wolności, nie wystarczy z niej tylko korzystać, lecz trzeba to robić w sposób, który będzie służył dobru wspólnemu, zbliżał nas i łączył, a nie dzielił, budował poczucie wspólnoty i umacniał Rzeczypospolitą. Jest to, moim zdaniem, jedna z najważniejszych dzisiaj inspiracji, jakie niesie nam chrześcijaństwo i dziedzictwo św. Jana Pawła II” – powiedział prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że chrześcijaństwo „w sferze społecznej przyniosło dobrą nowinę dla wszystkich, którzy dawniej byli wykluczani, poniżani i wykorzystywani”.

„Wiara Chrystusowa przemieniła nasz, Europejczyków, stosunek do ludzi słabszych, uboższych, potrzebujących wsparcia. Dziś, po dwóch tysiącach lat, jest dla nas oczywiste, że polityka państwa musi służyć wyrównywaniu szans i możliwości obywateli a niesienie pomocy bliźnim jest obowiązkiem każdego z nas, chrześcijan. Sądzę, że ta ewangeliczna inspiracja powinna teraz w większym niż dotąd stopniu wpłynąć na relacje międzynarodowe” – powiedział prezydent.

Duda: Musimy dbać, by nikt nie czuł się obywatelem drugiej kategorii

Jak dodał, „musimy dbać o to, by w tym wspólnym, europejskim domu nikt nie czuł się obywatelem drugiej kategorii”. Podkreślił, że „z ogromnym bólem przyjął akt barbarzyństwa, do którego doszło w Gdańsku, kiedy ktoś rzucił kamieniem w okno synagogi w czasie modlitwy Jom Kipur”.

„Tak ogromnie boleję, że stało się to właśnie u nas – w kraju, w którym przez stulecia była tolerancja religijna i w którym przez stulecia umieliśmy szanować religie wyznawane przez innych” – podkreślił prezydent. I dodał: „Z pewnością nazwą to aktem antysemityzmu, ale dla mnie przede wszystkim jest to akt po prostu zwykłego barbarzyństwa, z którym – muszę powiedzieć – nigdy nie wolno nam się pogodzić i zawsze musimy go potępić”.

Jak dodał, „musimy dbać o to, by w tym wspólnym, europejskim domu nikt nie czuł się obywatelem drugiej kategorii”. Podkreślił, że „z ogromnym bólem przyjął akt barbarzyństwa, do którego doszło w Gdańsku, kiedy ktoś rzucił kamieniem w okno synagogi w czasie modlitwy Jom Kipur”.

„Tak ogromnie boleję, że stało się to właśnie u nas – w kraju, w którym przez stulecia była tolerancja religijna i w którym przez stulecia umieliśmy szanować religie wyznawane przez innych” – podkreślił prezydent. I dodał: „Z pewnością nazwą to aktem antysemityzmu, ale dla mnie przede wszystkim jest to akt po prostu zwykłego barbarzyństwa, z którym – muszę powiedzieć – nigdy nie wolno nam się pogodzić i zawsze musimy go potępić”.

Trzydniowe spotkanie wypełnią panele dyskusyjne, debaty, spotkania warsztatowe i modlitwa. Wśród zaproponowanych tematów jest m.in. sprawa kryzysu migracyjnego, kwestia postrzegania patriotyzmu i miejsca Polski w Europie.

PODCASTY I GALERIE