Duda: My, Polacy jesteśmy narodem, który wpłynął na dzieje Europy i świata

My, Polacy jesteśmy narodem, który nie tylko tworzył własną historię, ale który wpłynął także na dzieje Europy, świata i ukształtował w jakimś sensie ten świat - mówił prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja na Placu Zamkowym w Warszawie.

PAP
Duda: My, Polacy jesteśmy narodem, który wpłynął na dzieje Europy i świata

Warszawa, 03.05.2019. Od lewej: premier Mateusz Morawiecki, europose³ Karol Karski, marsza³ek Senatu Stanis³aw Karczewski, europose³ Ryszard Czarnecki, prezydent Andrzej Duda, minister Joachim Brudziñski podczas uroczystoœci, 3 bm. na Placu Zamkowym w Warszawie, zorganizowanych z okazji Œwiêta Konstytucji 3 maja. (mr) PAP/Rafa³ Guz

„W historii każdego narodu są takie momenty, które stanowią punkty fundamentalne, o których można powiedzieć, że ukształtowały dany naród, jego tożsamość, jego kulturę, jego sposób patrzenia na świat, najważniejsze dla niego wartości, jego sposób rządzenia się i jego mentalność” – powiedział w piątek prezydent.

„Są jednak też i takie narody, dla których te właśnie punkty stanowiły nie tylko ich osobiste własne momenty historyczne, ale są też takie, których wydarzenia wpłynęły również na bieg historii świata, na kształtowanie się ustrojów w przestrzeni europejskich, czyli znacznie szerzej poza domeną danego państwa czy danego narodu. Z wielką radością i dumą mogę powiedzieć, że takim narodem jesteśmy właśnie my, Polacy – narodem, który nie tylko tworzył własną historię i zbudował własną mentalność, tożsamość, kulturę, ale który wpłynął także w swojej historii na dzieje Europy i świata i ukształtował w jakimś sensie ten świat, który dzisiaj widzimy” – dodał. 

PODCASTY I GALERIE