Dobre praktyki edukacyjne z Litwy. IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

W Ostródzie trwa IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych pod hasłem "Wschód Zachód - Łączy nas Polska". Obecni goście z 20 krajów mogli dowiedzieć się o sytuacji szkolnictwa polonijnego i polskiego na Litwie.

Marek Jankowski
Dobre praktyki edukacyjne z Litwy. IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

Marek Jankowski, nauczyciel skierowany przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do Szkolnego Punktu Przedmiotów Ojczystych w Wilnie, podczas wystąpienia i udziału w panelu dyskusyjnym przedstawił dobre praktyki edukacyjne z Litwy, które mogą być wzorem do realizacji dla innych szkół polonijnych i polskich działających poza ojczyzną.

Jankowski mocno podkreślił zorganizowanie, zaangażowanie i patriotyzm dyrektorów, nauczycieli, uczniów szkół polskich na Litwie. Zaprezentował sprawdzone i ciekawe praktyki edukacyjne, które są realizowane na Litwie. Jego zdaniem udział w europejskich programach, takich jak np. Comenius, czy Comenius Asystentura to bardzo ważne zjawiska, charakteryzujące szkołę polską na Litwie. Umożliwiają one wymianę doświadczeń i pokazują otwartość polskiej szkoły. Liczne olimpiady i konkursy to także siła polskiej szkoły. Ponadto współpraca szkół polskich w lokalnym systemie ze szkołami z Polski oraz szkołami polonijnymi to kolejne atuty, pokazujące zaangażowanie i chęć dzielenia się doświadczeniem nauczycieli polskich z Litwy.

Z olbrzymim zainteresowaniem spotkała się prezentacja realizowanych na Litwie innowacyjnych projektów edukacyjnych, do których należy zaliczyć prowadzone przez radio „Znad Wilii”: „Szkołę Radiożerców”, czy „Bibliotekę w plecaku”. Ponadto stworzone przez Szkolny Punkt Przedmiotów Ojczystych konkursy: „Polonijny Bestseller 2013” oraz „I Ty możesz zostać pisarzem” to kolejne inicjatywy, które ujęły nauczycieli polonijnych efektownością i efektywnością. Zaprezentowane przykłady pokazały innowacyjny charakter w podejściu do kształcenia, które może kojarzyć się uczniowi z przyjemnością poprzez poznawanie najciekawszych zjawisk współczesnej kultury Polski

Marek Jankowski stwierdził, że „pokazywanie współczesnego obrazu Polski jest najważniejszą rzeczą, która może przyciągnąć uwagę uczniów polskich i stanowić powód do dumy dla nich w kontaktach z litewskimi rówieśnikami”. Jest to bardzo ważne, jeśli uwzględni się problemy, z jakimi borykają się szkoły polskie na Litwie. Najlepszą drogą do przezwyciężenia efektów niesprzyjającej polityki oświatowej wobec mniejszości narodowych na Litwie oraz pokonania krzywdzących stereotypów może być konkurencyjność szkół polskich względem litewskich. O konieczności podnoszenia atrakcyjności polskiej szkoły na Litwie wypowiedział się także Gabriel Jan Mincewicz. Stwierdził, że „jeśli polska szkoła na Litwie przestanie być konkurencyjna, przestanie istnieć”.

W ożywionych dyskusjach o promocji polskości za granicą przykłady z Litwy powracają jako warte wspierania sprawdzone praktyki edukacyjne i wzorce dla pozostałych krajów.

Zjazd jest zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Partnerem tegorocznego zjazdu jest Nordycka Unia Oświaty Polonijnej.

PODCASTY I GALERIE