Deklaracja w sprawie europejskiej perspektywy dla Ukrainy

Polska i Ukraina wydały wspólną deklarację w sprawie europejskiej perspektywy dla Ukrainy. Podpisali ją prezydent RP Andrzej Duda oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

prezydent.pl
Deklaracja w sprawie europejskiej perspektywy dla Ukrainy

Fot. pixabay.com

Prezydenci obu krajów z zadowoleniem przyjęli „znaczne postępy” osiągnięte we wdrażaniu układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina, który wytycza plan reform umożliwiający dalszą stopniową integrację Ukrainy z Unią Europejską i jej rynkiem wewnętrznym. Podkreślili też znaczenie i wolę ukraińskich przywódców co do kontynuowania ścieżki reform, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, walki z korupcją i praworządności.

Podkreślili również znaczenie dalszej poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie w celu zachęcenia inwestorów, a tym samym pobudzenia wymiany gospodarczej między naszymi krajami.

Liderzy poparli konieczność uwzględnienia zmiany ram regulacyjnych rozwoju gospodarczego i handlu oraz z zadowoleniem przyjęli rozpoczęcie oceny realizacji celów układu o stowarzyszeniu/układu o wolnym handlu, której celem jest dalsze wspieranie integracji sektorowej między UE a Ukrainą.

Zgodzili się również, że istnieje potrzeba dokonania strategicznego przeglądu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, który nadałby im przyszłościowy charakter i zapewniłby politykę otwartych drzwi po stronie Unii Europejskiej.

Prezydenci wyrazili oczekiwanie, że przeprowadzona zostanie dyskusja na temat europejskiej przyszłości Ukrainy.

Duda i Zełenski zgodzili się, że Ukraina ma przed sobą perspektywę europejską i może ubiegać się o członkostwo w Unii. Zauważyli też, że proeuropejskie reformy na Ukrainie „zasługują na poparcie całej społeczności międzynarodowej”.

PODCASTY I GALERIE