• Świat
  • 11 stycznia, 2023 19:31

Deklaracja o dalszej współpracy i wsparciu dla Ukrainy

Potwierdzenie gotowości do dalszego wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy i wsparcia wysiłków na rzecz zapewnienia jej natychmiastowej stabilności finansowej - zawiera deklaracja przyjęta w środę przez prezydentów: Polski - Andrzeja Dudę, Ukrainy - Wołodymyra Zełenskiego i Litwy - Gitanasa Nausedę.

PAP
Deklaracja o dalszej współpracy i wsparciu dla Ukrainy

Przywódcy Polski, Ukrainy i Litwy spotkali się we Lwowie na szczycie prezydentów Trójkąta Lubelskiego. Po rozmowach Duda, Zełenski i Nauseda podpisali wspólną deklarację. Jej treść zamieszczono na stronie internetowej KPRP.

Duda, Zełenski i Nauseda podkreślili w niej, że dostrzegają bezprecedensową rolę i skalę pomocy świadczonej przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Litewską od samego początku agresji rosyjskiej, w tym pomocy humanitarnej i wojskowej oraz natychmiastowego wsparcia energetycznego i w pełni popierają przyrodzone prawo Ukrainy do samoobrony i wyboru własnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

Przypomnieli o niezachwianym poparcia Unii Europejskiej i NATO dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową w 1991 r. i znaczącym wkładzie Ukrainy w bezpieczeństwo obszaru euroatlantyckiego i poza nim, w szczególności poprzez odstraszanie militarnego zagrożenia ze strony Rosji.

Prezydenci przypomnieli, że wspierają wszelkie wysiłki na rzecz zapewnienia natychmiastowej stabilności finansowej Ukrainy oraz jej odnowy i odbudowy w kierunku zrównoważonej, dostatniej i demokratycznej przyszłości jako pełnoprawnego członka UE i oczekują kontynuacji procesu modernizacji ukraińskiej gospodarki i innych reform, gdy tylko pozwolą na to warunki.

W deklaracji zauważono, że konstytucja Ukrainy określa uzyskanie pełnoprawnego członkostwa w UE i NATO jako strategiczny kurs państwa. Prezydenci potwierdzili zobowiązanie do wzmocnienia wspólnych wysiłków na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO.

Przyjęli też z zadowoleniem wspólne oświadczenie prezydentów dziewięciu państw członkowskich NATO z Europy Środkowej i Wschodniej z 2 października 2022 r., w którym podkreślono poparcie dla członkostwa Ukrainy w Sojuszu i zachęcono członków NATO do znacznego zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Przywódcy Trójkąta Lubelskiego w deklaracji potwierdzają strategiczne więzi między Litwą, Polską i Ukrainą oraz gotowość do dalszego wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy.

„Litwa i Polska będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne, w tym poprzez kontynuowanie silnego wsparcia wojskowego, obronnego, politycznego, dyplomatycznego, gospodarczego, logistycznego i humanitarnego; wyrażają zgodę na promowanie zdecydowanego politycznego, praktycznego i materialnego wsparcia NATO i UE dla Ukrainy, mającego na celu zapewnienie zdolności Ukrainy do skutecznej obrony jej terytoriów na lądzie, morzu i w powietrzu” – zapewnili prezydenci.

Potwierdzili też „konieczność przejrzystego procesu odnowy i odbudowy Ukrainy po wojnie”. „Ukraina i Litwa uznają kluczową rolę Polski jako centrum dla wysyłania niezbędnej międzynarodowej pomocy dla odbudowy Ukrainy” – wskazano w deklaracji. Ponadto potwierdzili „wolę współpracy na forach trójstronnych, europejskich i międzynarodowych w zakresie deokupacji terytoriów Ukrainy czasowo okupowanych przez Rosję, w szczególności z wykorzystaniem Międzynarodowej Platformy Krymskiej”.

„Przywódcy Trójkąta Lubelskiego podkreślając suwerenną decyzję Ukrainy w sprawie procesu pokojowego, wyrażają poparcie dla zwołania szczytu Global Peace Formula Summit, zainicjowanego przez Ukrainę w celu skonsolidowania międzynarodowego wsparcia przedstawionego przez prezydenta Zełenskiego na szczycie przywódców G20 na Bali 15 listopada 2022 r” – czytamy w treści deklaracji.

Prezydenci podkreślili też swoje poparcie dla powołania międzynarodowego trybunału ad hoc ws. zbrodni agresji popełnionej przez Rosję na Ukrainie oraz wyrazili gotowość do przeprowadzenia trójstronnych konsultacji w sprawie międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy przed uzyskaniem członkostwa w NATO, w tym na podstawie propozycji zainicjowanych przez Ukrainę w ramach Kijowskiego Paktu Bezpieczeństwa (Kyiv Security Compact) z 13 września 2022 r.

Wskazali, że „z zadowoleniem przyjmują znaczące postępy Ukrainy na ścieżce integracji euroatlantyckiej”, w szczególności w zakresie osiągnięcia interoperacyjności ze standardami NATO, czego dowodem, jak ocenili, są działania Sił Zbrojnych Ukrainy na polu bitwy.

Prezydenci zgodzili się też na dalszy rozwój litewsko-polsko-ukraińskiej brygady LITPOLUKRBRIG jako platformy operacyjnej dla trójstronnej współpracy wojskowej oraz jako ważnego formatu wzmacniania współpracy wojskowej między Ukrainą a NATO.

Odnotowali ponadto, że Litwa i Polska jako członkowie NATO wspierają Ukrainę w przystąpieniu do Sojuszu, gdy tylko pozwolą na to warunki.

Duda, Zełenski i Nauseda podkreślili też znaczenie decyzji Rady Europejskiej z czerwca 2022 r. o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE i – jak zaznaczyli – przyjmują z zadowoleniem znaczne postępy osiągnięte przez Ukrainę we wdrażaniu zaleceń Komisji Europejskiej.

„Litwa i Polska potwierdzają swoje pełne zaangażowanie we wspieranie Ukrainy w rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych, gdy tylko pozwolą na to warunki, w celu uzyskania pełnoprawnego członkostwa w UE. Ukraina uznaje pionierską rolę Polski i Litwy, których Prezydenci byli jednymi z pierwszych, którzy wystąpili z wnioskiem o przyznanie statusu kandydata dla Ukrainy” – zaznaczono w deklaracji.

Prezydenci podkreślili też znaczenie rozszerzenia Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego na inne porty morskie Ukrainy i wyrażają uznanie dla wkładu Ukrainy w zwiększanie światowego bezpieczeństwa żywnościowego; podkreślili też konieczność wspierania i tworzenia równych warunków dla polskich, litewskich oraz innych inwestycji zagranicznych i działalności gospodarczej w związku z procesem odbudowy Ukrainy oraz wagę wielopłaszczyznowego zaangażowania Ukrainy jako Partnera uczestniczącego Inicjatywy Trójmorza (3SI).

„Litwa i Polska, jako pełnoprawni członkowie Inicjatywy Trójmorza, będą promować udział Ukrainy w różnych projektach mających na celu ułatwienie powojennej odbudowy, zwłaszcza w obszarach infrastruktury energetycznej, transportu i cyfryzacji” – zadeklarowali prezydenci.

PODCASTY I GALERIE