Deficyt w budżecie Stolicy Apostolskiej, nadwyżka w Państwie Watykańskim

Deficyt w wysokości 12,4 milionów euro zanotowano w budżecie Stolicy Apostolskiej za 2015 rok - poinformował Watykan przedstawiając raport finansowy, Tradycyjnie na plusie jest budżet Państwa Watykańskiego, gdzie nadwyżka wyniosła prawie 60 mln euro.

PAP
Deficyt w budżecie Stolicy Apostolskiej, nadwyżka w Państwie Watykańskim

Fot. PAP/EPA

Wyniki finansowe ogłoszono tym razem znacznie później niż zwykle – zauważają watykaniści przypominając, że wcześniej sprawozdanie publikowano zazwyczaj w lipcu roku następnego. Opóźnienie, wyjaśnia się, wynika z tego, że po raz pierwszy zastosowano nowe normy obliczania, zaaprobowane przez papieża Franciszka w październiku 2014 roku w ramach wielkiej reformy watykańskich finansów.

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wydatków z budżetu Stolicy Apostolskiej przeznaczono na pensje dla personelu.

Dobre wyniki Państwa Watykańskiego, który ma osobny budżet, to – jak się podkreśla – rezultat aktywności kulturalnej, przede wszystkim Muzeów Watykańskich, obleganych przez cały rok przez zwiedzających.

W komunikacie ogłoszonym przez watykański Sekretariat ds. Ekonomii, odpowiednik ministerstwa finansów, wyjaśniono, że deficyt Stolicy Apostolskiej został znacznie zredukowany w porównaniu z poprzednimi latami. W roku 2014 wynosił on prawie 26 milionów euro, a w 2013 – 24 miliony. To oznacza, że 2015 roku niedobór był mniejszy o połowę.

Nadwyżka Państwa Watykańskiego jest nieco niższa niż w 2014 roku, gdy przekroczyła 63 mln euro.

Obecny raport – ocenił Sekretariat ds. Ekonomii- stanowi ważny krok na drodze reformy finansowej i nowej polityki ekonomicznej za Spiżową Bramą.

PODCASTY I GALERIE