Cichanouskaja o sprawie Borys: naciski na mniejszości narodowe niedopuszczalne

W ciągu wielu lat reżim wywierał naciski na mniejszości narodowe na Białorusi, zwłaszcza na mniejszość polską – oświadczyła Swiatłana Cichanouskaja, uznając te działania za „niedopuszczalne”.

zw.lt
Cichanouskaja o sprawie Borys: naciski na mniejszości narodowe niedopuszczalne

Fot. Viktor Tolochko

„W nowej Białorusi będzie miejsce dla wszystkich – Rosjan, Polaków, Ukraińców, Żydów i innych narodowości. Nie będzie miejsca dla dyskryminacji” – oznajmiła kandydatka w zeszłorocznych wyborach prezydenckich na Białorusi, zmuszona przez władze do emigracji” – Cichanouską cytuje portal TUT.by.

„W nowej Białorusi będziemy żyć szanując się nawzajem” – podkreśliła.

PODCASTY I GALERIE