Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających

W Belwederze odbyła się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie.

prezydent.pl
Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających

Fot. Marek Borawski

Listy złożyli następujący ambasadorowie:

JE Pan Cengiz Kamil Firat, Ambasador Republiki Turcji w RP

Fot. Marek Borawski

JE Pani Margarita Ganeva Ganeva, Ambasador Republiki Bułgarii w RP

Fot. Marek Borawski

Listy uwierzytelniające, także kredencjały (fr. lettres de créance, ang. credentials, letters of credence) – uroczysty dokument, na mocy którego mianowany jest szef misji dyplomatycznej pierwszej lub drugiej rangi dyplomatycznej. Listy uwierzytelniające stanowią ogólne umocowanie dla szefa placówki dyplomatycznej do pełnienia swojej misji i pośredniczenia w kontaktach między państwami.

Listy uwierzytelniające wystawia głowa państwa wysyłającego (zwykle prezydent lub monarcha), a adresowane są do głowy państwa przyjmującego. W formie uroczystej wskazują imię i nazwisko szefa misji oraz zawierają grzecznościowe klauzule o utrzymaniu i zacieśnianiu stosunków między państwami.

Na podst. wikipedia.pl

PODCASTY I GALERIE