• Świat
  • 11 czerwca, 2015 13:31

Caritas apeluje o wsparcie finansowe kolonii dla dzieci ze Wschodu

Z apelem o wsparcie finansowe kolonii letnich dla ubogich dzieci polonijnych zza wschodniej granicy Polski zwraca się dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz. Podkreśla w nim jednocześnie, że często jest to dla nich jedyny kontakt w ciągu roku z Polską.

PAP
Caritas apeluje o wsparcie finansowe kolonii dla dzieci ze Wschodu

Fot. PAP/Darek Delmanowicz

W przekazanym PAP w czwartek apelu, ks. Subocz informuje, że dwutygodniowy turnus z pełnym wyżywieniem, ubezpieczeniem, funduszem kulturalno-oświatowym oraz transportem od granicy i w trakcie kolonii to wydatek na jedno dziecko ok. 1 100 zł (ok. 300 USD).

Jak podkreśla ks. Subocz, przyjazd dzieci do Polski jest korzystny ze względu na naukę języka oraz poznanie kultury i tradycji polskiej, co jest o tyle ważne, że według danych „Planu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 roku” 70 proc. osób polskiego pochodzenia nie mówi po polsku.

„Unikatowym działaniem jest właśnie ta naturalna integracja dzieci polskich i dzieci polonijnych na wspólnych wakacjach, gdyż corocznie Caritas w Polsce organizuje wypoczynek letni dla ok. 20 tys. dzieci.

Jest to jedno z najważniejszych działań 44 Caritas Diecezjalnych w Polsce. Nie bez znaczenia są istotne wartości naszej akcji letniej jakie wynikają z trwałych zasad: Bóg, Honor, Ojczyzna!” – napisał w apelu dyrektor Caritas.

Przypomina w nim jednocześnie, że od kilkunastu lat Caritas w Polsce organizuje w kraju wypoczynek letni dla dzieci z zagranicy ze środowisk polskich i polonijnych.

Jak informuje ks. Subocz, turnusy przygotowywane są przy wykorzystaniu środków pozyskanych z różnych źródeł, w tym również z dotacji państwowych, które obecnie „radykalnie zostały uszczuplone (w 2015 r. obejmują zaledwie ok. 350 dzieci)”. Podkreśla zarazem, że Caritas diecezjalne posiadają własne ośrodki, w których organizuje się kolonie, co sprawia, że ich koszt jest korzystny w stosunku do istniejących na rynku.

PODCASTY I GALERIE