• Świat
  • 10 stycznia, 2020 11:18

Brexit. Brytyjski parlament ostatecznie poparł ustawę

Brytyjscy posłowie ostatecznie poparli projekt ustawy pozwalającej na przeprowadzenie brexitu. Za głosowało 330 posłów, przeciw było 231.

IAR
Brexit. Brytyjski parlament ostatecznie poparł ustawę

Fot. Pexels.com/Lina Kivaka

Ustawa to ponad 100 stron tekstu. Pozwala na przeniesienie do brytyjskiego prawa postanowień projektu umowy brexitowej zawartej z Unią.

Daje też rządowi pozwolenie na ratyfikację ostatecznego kształtu porozumienia. Teraz tekst trafi do Izby Lordów. Jej członkowie nie są wybierani demokratycznie, nie mogą więc blokować aktów legislacyjnych.

Zjednoczone Królestwo opuści Unię z końcem miesiąca. Wtedy też rozpocznie się niemal roczny okres przejściowy oraz druga – bardziej skomplikowana – faza negocjacji z Unią, tym razem dotycząca przyszłych stosunków między Londynem, a Wspólnotą.

Ustawa ma dać prawnie obowiązującą moc politycznym uzgodnieniom zawartym w umowie z UE, wynegocjowanej w połowie października zeszłego roku przez rząd Johnsona.

M.in. uchyla ona ustawę, na mocy której Wielka Brytania weszła przed laty do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, i przywraca jej obowiązywanie do końca okresu przejściowego, daje podstawę prawną do przekazywania płatności do UE, do których Wielka Brytania się zobowiązała, wyjaśnia zapisy protokołu w sprawie granicy między Irlandią Północną a Irlandią, precyzuje też zakres, w jakim Wielka Brytania będzie podlegać jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości UE.

PODCASTY I GALERIE