Blisko 200 mln bezrobotnych na całym świecie

Na całym świecie jest 199,8  mln bezrobotnych – wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

EurActiv
Blisko 200 mln bezrobotnych na całym świecie

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Wśród młodych i najuboższych to wyzwania, które stoją przed państwami na całym świecie, również w Europie. W krajach rozwiniętych, w których wskutek kryzysu ekonomicznego liczba bezrobotnych znacząco wzrosła, bezrobocie utrzymuje się na poziomie 8,5 proc., czyli o wiele wyższym niż przed kryzysem w 2007 r., kiedy to wynosiła 5,8 proc. W krajach rozwijających się doszło natomiast tylko do niewielkiego wzrostu bezrobocia, które teraz powróciło do poziomu sprzed kryzysu.

„Zauważyliśmy, że zachodzą obecnie dwa zupełnie różne procesy” – powiedział Moazam Mahmood, wicedyrektor Instytutu Badań MOP i główny autor raportu. „Wiele krajów rozwijających się, szczególnie w Ameryce Łacińskiej i w Azji, stara się walczyć z ubóstwem i poprawiać jakość pracy oraz ochrony socjalnej. W zupełnie przeciwnym kierunku idą natomiast kraje wysoko rozwinięte, zwłaszcza w Europie”.

Innym ważnym problemem jest zatrudnienie kobiet. Tylko połowa (50,3 proc.) kobiet w wieku produkcyjnym pracuje bądź szuka pracy, podczas gdy analogiczne dane wśród mężczyzn wynoszą 76,7 proc. – różnica sięga więc 26 pkt. proc. Europa wypada pod tym względem zaskakująco słabo: różnica między zatrudnieniem kobiet i mężczyzn wynosi 14 pkt. proc. czyli prawie tyle samo co w Azji Wschodniej.

„Duża liczba nieaktywnych zawodowo kobiet wskazuje na niewykorzystany potencjał ekonomiczny, lecz stanowi również możliwość wzrostu produkcji i zatrudnienia, który mógłby przyczynić się do zniwelowania niekorzystnych skutków zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa – problemów, jakie już dotknęły niektóre kraje” – podsumowuje raport.

PODCASTY I GALERIE