Świat
PAP

Białoruś: Protesty przeciwko integracji z Rosją w Mińsku

„To jest nasz kraj! Białoruś nie jest na sprzedaż! Niech żyje Białoruś!” – krzyczeli uczestnicy niedzielnego mitingu. Podobnie jak w Więcej >>

„To jest nasz kraj! Białoruś nie jest na sprzedaż! Niech żyje Białoruś!” – krzyczeli uczestnicy niedzielnego mitingu. Podobnie jak w sobotę, ludzie zgromadzeni na Placu Październikowym ruszyli w pochodzie ulicami miasta.

Wzdłuż ulic, którymi idą przedstawiciele opozycji i uczestnicy demonstracji, ustawieni są funkcjonariusze milicji i struktur siłowych, jednak nie ingerują oni w przebieg akcji.

Media niezależne szacują liczbę uczestników na tysiąc osób.

Protestujący niosą biało-czerwono-białe flagi narodowe i inną symbolikę patriotyczną oraz liczne plakaty, na których widnieją m.in. napisy „Jestem za niezależnością!”, a także hasła antyrosyjskie.

W sobotę w Soczi odbyły się kilkugodzinne negocjacje prezydentów Białorusi i Rosji na temat pogłębionej integracji, jednak nie zakończyły się one żadnym rozstrzygnięciem. Dalszy ciąg rozmów prezydentów zaplanowano na 20 grudnia w Petersburgu.

Od grudnia 2018 r. Moskwa otwarcie naciska na „pogłębianie integracji” z Białorusią, uzależniając dalsze gospodarcze wsparcie dla tego kraju od realizacji zapisów umowy o powstaniu państwa związkowego z 1999 r., które przewidują m.in. utworzenie wspólnych instytucji państwowych.

Oba kraje we wrześniu parafowały wstępny program działań w ramach integracji, który nie został dotąd upubliczniony. Ma on zostać uzupełniony o 31 map drogowych ws. działań integracyjnych podejmowanych w różnych sektorach gospodarki i sferach życia publicznego, a następnie cały pakiet dokumentów mają podpisać prezydenci Rosji i Białorusi.

Początkowo jako możliwy termin podpisania programu pogłębionej integracji podawano 8 grudnia – dwudziestą rocznicę podpisania umowy o powstaniu ZBiR. Najwyraźniej jednak nie jest on już aktualny, ze względu na brak porozumienia w rozmowach dwustronnych.

Według deklaracji władz białoruskich w obecnych negocjacjach nie ma mowy o integracji politycznej, a tylko – o sprawach gospodarczych. Treść programu i harmonogram działań nie zostały jednakże podane do wiadomości publicznej.

Według środowisk opozycyjnych i niezależnych, a także wielu ekspertów w Mińsku, planowane umowy integracyjne stanowią potencjalne zagrożenie dla niepodległości kraju. Moskwa, ich zdaniem, dąży do zwiększenia kontroli nad Białorusią.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!