Białoruś powinna być suwerenna

Domagamy się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Polska nie może być obojętna na los Białorusinów - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych ws. sytuacji na Białorusi. - Dzisiejsze spotkanie z przedstawicielami wszystkich ugrupowań parlamentarnych ws. Białorusi było bardzo dobre i konstruktywne.

PAI

Wszyscy mówili o tym, że najważniejszą wartością dla nas jest, aby Białoruś była suwerenna, by była wolnym krajem. Ta myśl jest bardzo istotna, bo wyznacza kierunek naszych działań – stwierdził premier

Morawiecki dodał również, że w polskim interesie jest suwerenna Białoruś. i wokól tej idei potrafimy budować consensus.

Na spotkaniu premier przedstawił politykom dotychczasowe działania rządu w sprawie kryzysu na Białorusi. Po pierwsze to wsparcie finansowe: 50 milionów złotych trafi do poszkodowanych na Białorusi, oraz do wzmocnienia wolnych mediów. Chcemy także by wszystkie przypadki torturowania były dokumentowane.

Premier podkreślił również rolę Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” jako naturalnego partnera dla pracowników białoruskich zakładów, istotnych z punktu widzenia polityki rządu białoruskiego. Wspomniał także o staraniach władz wobec mniejszości białoruskiej w Polsce a także o wsparciu mniejszości polskiej na Białorusi.

Polska jest i pozostanie ambasadorem wolnej i suwerennej Białorusi – przypomniał podsumowując szef rządu.

Reasumując spotkanie na Tweeterze KPRM napisała: „Premier @MorawieckiM w #KPRM: Wymieniliśmy się bardzo różnymi poglądami, które miały jeden mianownik. Białoruś powinna być suwerenna. Dziękowałem przedstawicielom opozycji, a oni dziękowali nam za aktywność w tym zakresie.”

Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Zdjęcia: Kancelaria Premiera Rady Ministró

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej