Białoruś: Głębsza współpraca wizowa z Rosją – nie od razu

Pogłębienie współpracy białorusko-rosyjskiej w dziedzinie wiz to nie jest kwestia jednego dnia – oświadczył w czwartek rzecznik białoruskiego MSZ Dźmitry Mironczyk. O zamiarze stworzenia wspólnej przestrzeni wizowej mówił prezydent Rosji Władimir Putin.

PAP
Białoruś: Głębsza współpraca wizowa z Rosją – nie od razu

Fot. Bartek Borys

„Osiągnięcie głębszej współpracy to skomplikowana i trudna kwestia, między innymi z powodu niezgodności w przepisach wizowych z państwami trzecimi. Perspektywa ich zbliżenia to nie kwestia jednego dnia, a być może także nie jednego roku. To wymaga zaangażowania i niewątpliwie chętnego udziału naszych zagranicznych partnerów” – oznajmił Mironczyk na konferencji prasowej w Mińsku.

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył we wtorek, że Rosja i Białoruś zamierzają stworzyć wspólną przestrzeń wizową. „Ustaliliśmy, że będzie kontynuowana praca nad stworzeniem wspólnej przestrzeni wizowej. Chodzi o przygotowanie porozumienia o wzajemnym uznaniu wiz wydanych obywatelom państw obcych” – oświadczył Putin.

Mironczyk zaznaczył, że polityka wizowa nie tylko reguluje dostęp obywateli innych państw na terytorium Białorusi, ale także przy jej pomocy strona białoruska stara się jak najbardziej ułatwić wyjazdy swoim obywatelom.

„Dlatego korygując naszą politykę wizową i przybliżając ją do polityki rosyjskich partnerów, musimy mieć pewność, że w rezultacie warunki wyjazdu naszych obywateli powinny nie tylko się nie pogorszyć, ale co ważne, zyskać realne perspektywy poprawy poprzez uproszczenie przepisów wizowych lub całkowite zniesienie wiz” – zaznaczył.

Jak podkreślił, odpowiadał już wcześniej na pytanie o politykę wizową Rosji i Białorusi i „od tego czasu żadnych zasadniczych zmian w naszych stanowiskach w tej sprawie nie było”. „Republika Białoruś i Federacja Rosyjska prowadzą, że ponownie podkreślę, skoordynowaną politykę wizową, przy czym naszymi wspólnymi wysiłkami stopień koordynacji i skuteczność tej polityki stale rośnie” – zaznaczył.

O tym, że dwa państwa rozpatrują możliwość wprowadzenia wspólnej wizy, wspomniał we wrześniu ubiegłego roku także sekretarz Państwa Związkowego Białorusi i Rosji Grigorij Rapota. Mironczyk podkreślił jednak dzień później, że nie są prowadzone rozmowy na ten temat. „Jeśli chodzi o jakiekolwiek nowe białorusko-rosyjskie porozumienie w tej sprawie, to rozmowy takie nie są obecnie prowadzone” – oświadczył.

Białoruś ma z Rosją granicę długości prawie 1300 km. Nie ma na niej jednak kontroli granicznej, ponieważ oba państwa tworzą Państwo Związkowe Białorusi i Rosji.

PODCASTY I GALERIE