• Świat
  • 13 sierpnia, 2020 19:29

Apel Prezydentów Polski, Estonii, Łotwy i Litwy do władz Białorusi

O deeskalację napięć, zaprzestanie używania siły przeciwko obywatelom w trybie natychmiastowym, uwolnienie zatrzymanych uczestników protestów politycznych i zainicjowanie dialogu z narodem zaapelowali do władz Białorusi prezydenci Polski, Estonii, Łotwy i Litwy.

prezydent.pl
Apel Prezydentów Polski, Estonii, Łotwy i Litwy do władz Białorusi

Fot. tut.by

Prezydenci Polski, Estonii, Łotwy i Litwy, jako bliscy sąsiedzi Białorusi w regionie, członkowie NATO i Unii Europejskiej zaznaczyli, że pragną, aby Białoruś była krajem stabilnym, demokratycznym, niezależnym i zamożnym. Wezwali przedstawicieli władz Republiki Białorusi do:

  1. deeskalacji napięć i zaprzestania używania siły przeciwko obywatelom w trybie natychmiastowym. Wzywamy do zaniechania przemocy i poszanowania fundamentalnych wolności oraz praw człowieka i obywatela, łącznie z wolnością wypowiedzi, wolnością mediów, wolnością zgromadzeń oraz bezpieczeństwem dziennikarzy;
  2. natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych uczestników protestów politycznych oraz zaprzestania dalszych prześladowań; 
  3. natychmiastowego zainicjowania dialogu z Narodem Białoruskim, wsłuchania się w głos obywateli oraz zagwarantowania im wolności wypowiedzi. Opierając się na doświadczeniu naszych społeczeństw oraz własnym, nawołujemy do organizacji narodowego okrągłego stołu pojednania, z udziałem przedstawicieli rządu i społeczeństwa obywatelskiego. Stanowiłoby to odpowiedni krok na drodze do rozpoczęcia autentycznego dialogu narodowego. Jesteśmy przekonani, że dialog jest zawsze najlepszą drogą do rozwoju społecznego, dyskusji na temat reform i przyszłości Białorusi.

,,Jeżeli władze białoruskie spełnią te wymagania, drzwi do współpracy ze społecznością międzynarodową powinny pozostać otwarte. Izolacja nie jest drogą do dobrobytu i rozwoju żadnego narodu” – brzmi apel.

Prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zaznaczyli, że są gotowi zaoferować swoje zaangażowanie mediacyjne w celu osiągnięcia pokojowego rozwiązania na Białorusi oraz wzmocnienia niezależności i suwerenności Białorusi.

PODCASTY I GALERIE