Andżelika Borys skazana na 15 dni aresztu

Prezes Związku Polaków na Białorusi została skazana za nielegalne zorganizowanie jarmarku „Grodzieńskie Kaziuki 2021”. Rozprawa odbywała się w trybie wyjazdowym w areszcie, w którym przebywa od wczoraj.

zw.lt
Andżelika Borys skazana na 15 dni aresztu

Andżelika Borys i wydalony ostatnio z Białorusi grodzieński konsul Rafał Jarosław Książek otwierają Kaziuki 2021 w Grodnie. Zdj. Znadniemna.pl

Tradycyjny jarmark rękodzieła „Grodzieńskie Kaziuki 2021” odbył się 7 marca. Impreza odbyła się na podwórku domu, w którym mieści się siedziba ZBP i w jego pomieszczeniach.

Jak informuje portal Znadniemna.pl, werdykt sądowy zostanie zaskarżony w wyższej instancji sądowej, ale praktyka białoruskiego sądownictwa każe spodziewać się tego, że decyzja nie zostanie zmieniona i Andżelika Borys wyjdzie na wolność dopiero po katolickiej Wielkanocy, czyli 7 kwietnia.

Związek Polaków na Białorusi od 20 lat organizuje jarmark w Grodnie. Dla grodzieńskich Polaków Kaziuki są okazją do spotkania się i podsumowania pracy organizacji.

Białoruskie władze już wcześniej podchodziły nieprzychylnie do inicjatywy ZPB. W 2019 r. władze postawiły Andżelikę Borys przed sądem za nielegalne zorganizowanie imprezy, jednak sprawę ostatecznie umorzono. W tym roku prezes ZPB skarżyła się, że władze zastraszały organizację, grożąc rozbiciem imprezy.

Białoruskie władze już wcześniej podchodziły nieprzychylnie do inicjatywy ZPB. W 2019 r. władze postawiły Andżelikę Borys przed sądem za nielegalne zorganizowanie imprezy, jednak sprawę ostatecznie umorzono. W tym roku prezes ZPB skarżyła się, że władze zastraszały organizację, grożąc rozbiciem imprezy.

Tzw. sądy wyjazdowe w aresztach są szeroko praktykowane na Białorusi w stosunku do działaczy opozycji. Odbywają się bez publiczności, a do sądzonego dopuszczany jest jedynie adwokat.

Na podst. belsat.eu/ znadniemna.pl

PODCASTY I GALERIE