Andżelika Borys ponownie przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi

X zjazd organizacji wybrał na kolejną czteroletnią kadencję prezesa ZPB dotychczasową prezes nieuznawanej przez białoruskie władze organizacji. Zjazd odbył się w tym roku za pośrednictwem łącz internetowych.

zw.lt
Andżelika Borys ponownie przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi

Fot. Znadniemna.pl

Nowe kierownictwo: przewodniczącą, skład Rady Naczelnej, Komisji Kontrolno-Rewizyjnej wybrało w tajnym 135 delegatów, reprezentujących 112 struktur ZPB rozsianych po całej Białorusi. Uczestniczy zjazdu przegłosowali dwie poprawki do Statutu ZPB i przyjęli Stanowisko X Zjazdu wobec bieżącej sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi.

Delegaci zgromadzili się w cztery ośrodkach w Grodnie, Lidzie, Wołkowysku oraz Mińsku i stamtąd łączyli się przy pomocy internetu.

Na samym początku obrad delegatów X Zjazdu ZPB przywitał łącząc się z Polski pełnomocnik Rządu RP do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak. Minister wyraził podziw dla Związku Polaków na Białorusi i prezes organizacji Andżeliki Borys w związku z tym, że w niełatwych warunkach organizacja się rozwija i spełnia swoje zadania statutowe. Wystąpienie ministra Jana Dziedziczaka zostało odtworzone podczas Zjazdu z nagrania wcześniej otrzymanego z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Po podliczeniu oddanych w tajnym głosowaniu głosów komisja skrutacyjna ogłosiła, że ze 135 oddanych w wyborach głosów 128 zdobyła dotychczasowa prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelik Borys. Jej rywalka z Lidy Irena Biernacka zdobyła poparcie siedmiu delegatów.

Wybrana na kolejną czteroletnią kadencję prezesa ZPB Andżelika Borys po ogłoszeniu wyników podziękowała Irenie Biernackiej za odwagę i gotowość wzięcia odpowiedzialności za organizację w trudnych warunkach, w jakich działa Związek Polaków na Białorusi.

Po wyborach delegaci X Zjazdu ZPB uchwalili dwie poprawki do Statutu. Jedna z nich dotyczyła przedłużenia kadencji prezesów oddziałów ZPB z dwóch lat do lat czterech. Druga poprawka skasowała punkt Statutu ZPB, ograniczający liczbę kadencji prezesa ZPB.

Na podst. belsat.eu

PODCASTY I GALERIE