Andrzej Duda z wizytą na Podlasiu na zaproszenie mniejszości białoruskiej

Prezydent Andrzej Duda złożył w poniedziałek wizytę na Podlasiu. W Bielsku Podlaskim spotkał się z przedstawicielami mniejszości białoruskiej.

prezydent.pl
Andrzej Duda z wizytą na Podlasiu na zaproszenie mniejszości białoruskiej

Fpt. prezydent.pl

Prezydent przypomniał, że w miniony piątek rozmawiał w Warszawie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską, a następnie z przedstawicielkami polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, które – dzięki kilkutygodniowym zabiegom dyplomatycznym polskich władz – zostały uwolnione z białoruskiego więzienia.

– Niestety, jest prowadzonych wiele działań, by skłócić nasze narody, a przecież jesteśmy obywatelami jednej Rzeczypospolitej. Chciałbym bardzo, abyśmy do takiej sytuacji nie dopuścili – mówił Prezydent RP podczas spotkania z dziennikarzami w Bielsku Podlaskim.

Spotkanie z mniejszością białoruską zorganizowano na terenie II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. – Cieszę się, że takie szkoły, zgodnie z zawartymi przez nas umowami międzynarodowymi, są w naszym kraju prowadzone – podkreślił Andrzej Duda.

Wczesnym popołudniem Prezydent złożył wizytę w Klasztorze Prawosławnym Świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce. Prezydenta powitał Jego Eminencja Ks. Metropolita Sawa.

Po wizycie na Świętej Górze Grabarce Prezydent RP pojechał do wsi Zaleszany w powiecie hajnowskim, gdzie złożył wieniec pod krzyżami upamiętniającymi zamordowanych mieszkańców. – To miejsce naznaczone kiedyś cierpieniem i śmiercią Białorusinów, mieszkających w Rzeczypospolitej, miejsce, gdzie zginęli ludzie, gdzie zginęły niewinne kobiety i dzieci. Modliłem się za tych, którzy tam zginęli – mówił Andrzej Duda. – To ważne jako element oddania szacunku i pamięci. To ważne, abyśmy umieli wspólnie, Polacy i Białorusini – jako wspólnota obywateli Rzeczypospolitej różnych narodowości  – oddać hołd tym istotnym aspektom w sensie duchowym. Bo nie mam wątpliwości, że mimo różnic, taką wspólnotę stanowimy i temu właśnie chciałem dać wyraz moją obecnością na Podlasiu.

PODCASTY I GALERIE