• Świat
  • 21 stycznia, 2020 8:38

Andrzej Duda: My, Polacy, jesteśmy strażnikami prawdy historycznej

Prezydent RP Andrzej Duda skierował list do uczestników sympozjum zorganizowane przez European Jewish Association i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce z okazji 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

zw.lt
Andrzej Duda: My, Polacy, jesteśmy strażnikami prawdy historycznej

Andrzej Duda/Fot. Roman Niedźwiecki

„Tegoroczne, zbliżające się obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu będą może ostatnimi z udziałem ocalonych od Zagłady w takiej liczbie. Wobec odchodzenia ostatnich świadków tej największej zbrodni w dziejach ludzkości, która pochłonęła sześć milionów Żydów, wśród nich trzy miliony polskich Żydów, obywateli Rzeczypospolitej, to na nas, należących do następnych pokoleń, spoczywać będzie powinność pielęgnowania pamięci i strzeżenia prawdy o tym, co wydarzyło w takich miejscach, jak Auschwitz-Birkenau” – pisze prezydent RP.

Andrzej Duda zauważą, że w obecne sytuacji „coraz większą wagę będą mieć też same materialne dowody zbrodni III Rzeszy, przede wszystkim na terenie dawnych „fabryk śmierci”, zbudowanych przez hitlerowców”. Podkreśla również, że jako prezydent Polski,  – pierwszej ofiary niemieckiej agresji, wraz z całym narodem podejmuje odpowiedzialność za zachowanie dla przyszłości zarówno miejsc, w których dokonywano Zagłady, jak też pamięci o ofiarach.

„My, Polacy, jesteśmy strażnikami prawdy historycznej, która jest tutaj powszechnie znana zarówno dzięki edukacji, jak też bezpośredniemu przekazowi od przodków i współobywateli. W naszym kraju, okupowanym przez Niemcy w ciągu ponad pięciu lat, całe społeczeństwo poddane zostało masowemu terrorowi, prześladowaniom i eksterminacji. W najstraszliwszy sposób dotknęły one Żydów, których III Rzesza skazała na całkowite wyniszczenie. Cierpienia zadane im w gettach i obozach, transportach i miejscach kaźni przerażają okrucieństwem i bezwzględnością, do których pchnęły Niemców nienawiść i pogarda, antysemityzm i rasizm” – podkreśla Andrzej Duda.

Prezydent zauważa, że niemieccy okupanci dążyli do złamania międzyludzkiej solidarności i więzi łączących narody polski i żydowski. „Liczni Polacy pomimo grożących represji starali się ocalić Żydów i wielu z nich zginęło wraz z ratowanymi natychmiastową śmiercią, jaką na tych ziemiach karano nieposłuszeństwo wobec nazistowskich rozporządzeń. Są oni naszymi bohaterami narodowymi, gdyż działając w ukryciu, bronili najwyższych wartości naszej Ojczyzny” – pisze w swoim liście.

„Nie możemy dopuścić, aby pamięć i prawda o Zagładzie zatarły się i poszły w zapomnienie. Musimy robić wszystko, co w naszej mocy, aby pozostały one wyraźne i były rozumiane przez kolejne generacje. To dramatyczne dziedzictwo niesie bowiem zawsze aktualną przestrogę dla ludzi wszystkich epok: nigdy więcej szowinizmu, nienawiści i pogardy! Dlatego jestem przekonany, że Polacy i Żydzi zawsze będą stać razem na straży pamięci i prawdy o Holokauście i wszystkich jego ofiarach” – kończy swój list prezydent RP.

PODCASTY I GALERIE