Andrzej Duda: Forum Regionów Trójmorza inauguruje wymiar lokalny Inicjatywy Trójmorza

Forum Regionów Trójmorza otwiera nowy rozdział Inicjatywy Trójmorza, inauguruje jej wymiar lokalny i transgraniczny - powiedział we wtorek w Jasionce k. Rzeszowa prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem, Trójmorze jest pozytywną odpowiedzią na europejskie i regionalne dylematy oraz wyzwania.

PAP
Andrzej Duda: Forum Regionów Trójmorza inauguruje wymiar lokalny Inicjatywy Trójmorza

Fot. PAP / Darek Delmanowicz

We wtorek w Jasionce k. Rzeszowa odbywa się Forum Regionów Trójmorza. Zdaniem prezydenta, Forum otwiera nowy rozdział Inicjatywy, inauguruje jej wymiar lokalny i transgraniczny. „Jest to ważny krok w realizacji wspólnego planu dla Trójmorza. Forum Regionów wypełnia bowiem postulat bezpośredniego uczestnictwa w inicjatywie szerokiego grona osób zainteresowanych jej powodzeniem” – wskazywał Andrzej Duda.

Prezydent mówił, że głęboko wierzy w to, iż Forum Regionów jest praktycznym wyrazem dobrej woli współpracy regionalnej, która „pozwoli na swobodny, niczym nieskrępowany rozwój Polski, Europy Środkowej i całej Unii Europejskiej”.

Przypominał, że powołaniu Inicjatywy Trójmorza w 2015 r. przyświecała potrzeba wzmocnienia trzech wzajemnie uzupełniających się aspektów współpracy regionalnej: lepszej infrastrukturalnej integracji Europy Środkowej w ramach spójnej i zjednoczonej UE, skoncentrowania wysiłków państw leżących między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym na konkretnych projektach infrastrukturalnych, energetycznych i biznesowych, a także na wspólnym przejściu od fazy teorii i rozmów politycznych do fazy praktycznego wykonania zamierzeń.

„Przede wszystkim, zależało nam na tym, żeby ta współpraca miała charakter całościowy, aby miała charakter wielopiętrowy, aby uczestniczyli w nim nie tylko prezydenci, głowy państw, ale by wzięły w nim udział rządy, jak również i samorząd” – dodał Andrzej Duda. Zaznaczył, że cieszy się, iż Trójmorze zaczyna przybierać swoją pełną postać i stwarza rzeczywistą perspektywę wzmocnienia rozwoju naszej części Europy.

Prezydent przypominał, że inicjując Trójmorze razem z prezydent Chorwacji wskazali na trzy luki, których istnienie ma negatywne konsekwencje dla polityki regionalnej. „Luki dotyczą po pierwsze europejskiej spójności, po drugie systematyczności we współpracy regionalnej i po trzecie regionalnej sprawczości. Inicjatywa Trójmorza wynika właśnie z pragnienia wypełnienia tych trzech zasadniczych luk” – stwierdził.

W ocenie prezydenta, Trójmorze jest pozytywną odpowiedzią na europejskie, regionalne i lokalne dylematy i wyzwania. „Trójmorze jest przedsięwzięciem systematycznym, a nie sezonowym, opartym o wolę realizacji konkretnych interesów z wykorzystaniem służących do tego instrumentów. Trójmorze jest tym samym projektem sprawczym, a nie tylko czysto teoretycznym” – wskazywał.

Andrzej Duda powiedział również, że cały czas widzi nierównowagę rozwojową, pomiędzy krajami Trójmorza a Europą Zachodnią.

Przyznał, że budowa dróg i rozwój infrastruktury komunikacyjnej czy powstanie nowych fabryk i rozwój biznesu to „dla naszych społeczeństw są cały czas nowe elementy”. „To są elementy, po których ludzie rozpoznają, że stajemy się rzeczywiście, w pełnym tego słowa znaczeniu, członkami wspólnoty Zachodu pod względem rozwojowym. Cały czas jesteśmy na tej drodze gonienia, cały czas jesteśmy na tej drodze dochodzenia do takiego rozwoju, jaki jest w tamtej części Europy” – powiedział prezydent. Dodał, że „to temu ma służyć polityka spójności”.

„Nasze wspólne działanie w ramach Unii Europejskiej poprzez inicjatywę Trójmorza służy właśnie temu, abyśmy stworzyli efekt synergii dla naszych działań, lepiej połączyli środki, które wykorzystujemy choćby w ramach polityki spójności, w sposób bardziej zaplanowany realizowali te połączenia, które tworzymy w swoich krajach, po to, aby stały się one w efekcie połączeniami transgranicznymi” – mówił Andrzej Duda.

Prezydent ocenił, że naszej części Europy potrzeba dobrych połączeń między stolicami – gęstej sieci komunikacyjnej, która będzie odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie środkowoeuropejskich gospodarek i połączy najbardziej oddalone od siebie miejsca. Jako przykład wymienił trasę Via Carpatia. „Jestem przekonany, że walory tej inwestycji mają znaczenie nie tylko czysto gospodarcze, a więc związane z intensyfikacją relacji biznesowych i kontaktów społecznych. Ich głębszy sens polega na wypełnianiu środkowoeuropejskiej współpracy regionalnej rzeczywistą treścią” – dodał.

Podczas Forum szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego. Premier podkreślił w nim, że zainicjonowany w 2015 roku projekt Trójmorza czerpie z myśli politycznej marszałka Józefa Piłsudskiego i stanowi wypełnienie dziedzictwa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. „Jest to najambitniejsza strategia napisania na nowo mapy gospodarczej Europy po rozszerzeniu UE w 2004 przy strategicznej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Projekt ten opiera się na transformacji naszego myślenia o miejscu Polski w relacjach międzynarodowych” – zaznaczył Morawiecki.

„Możemy śmiało powiedzieć, że staliśmy się członkiem Zachodu” – podkreślił premier. Dodał, iż nie oznacza to jednak braku ryzyka ze Wschodu, chociażby w kontekście ataku Rosji na Ukrainę. „Naszą odpowiedzią na tę nową sytuację – (czyli) włączenie do struktury instytucjonalnej Zachodu i jednoczesny wzrost napięcia w relacjach ze Wschodem, powinno być przesunięcie uwagi z osi Wschód-Zachód na Północ-Południe. Temu właśnie służy projekt Trójmorza” – podkreślił.

W ocenie szefa rządu, projekt Trójmorza nie jest konkurencyjnym wobec UE, a wręcz odwrotnie, jest wobec niej komplementarny. Dodał, iż Trójmorze to szansa nie tylko na wzmocnienie współpracy pomiędzy samymi państwami regionu, ale także na wzmocnienie współpracy naszych państw z największym sojusznikiem, czyli Stanami Zjednoczonymi. Jak mówił, USA pozostają bardzo zainteresowane tą inicjatywą od momentu jej inauguracji, czego najlepszym dowodem – zdaniem Morawieckiego – był udział prezydenta Donalda Trumpa w szczycie Trójmorza w Warszawie w 2017 r.

W ocenie premiera, zaangażowanie strony amerykańskiej może być kluczem do sukcesu Inicjatywy Trójmorza i wzmocnienia naszych relacji transatlantyckich.

Podczas inauguracji Forum – w obecności prezydenta – podpisano deklaracje na rzecz utworzenia Obserwatorium Regionów Trójmorza. Podpisały je: Uniwersytet Rzeszowski, Główny Urząd Statystyczny oraz samorząd województwa. Inicjatywa jest otwarta na współpracę z podobnymi placówkami innych krajów Trójmorza.

W deklaracji zaznaczono, że konieczna jest „budowa jednolitej infrastruktury informacyjnej Trójmorza”. „W tym celu niezbędna jest efektywna, wzajemnie korzystna współpraca krajów Trójmorza, która wymaga kompleksowego wsparcia informacyjnego wszystkich instytucji uczestniczących w międzynarodowych i transgranicznych przedsięwzięciach, służących zrównoważonemu rozwojowi tego obszaru” – czytamy w deklaracji.

W Forum, oprócz prezydenta, uczestniczą m.in. szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, otwierając Forum, powiedział, że Forum Regionów Trójmorza, którego organizacja jest – jak mówił – dla Podkarpacia zaszczytem, wyzwaniem, a nawet obowiązkiem, nawiązuje do Inicjatywy Trójmorza, zapoczątkowanego przez prezydentów: Polski i Chorwacji. „Polska posiada szczególne predyspozycje do tego, żeby w Inicjatywie Trójmorza odgrywać znaczącą rolę. Zarówno nasze położenie geograficzne, a także potencjał społeczny i gospodarczy, predestynują nasz kraj do tego, by inicjować rozwiązania zwiększające współpracę w tym obszarze” – podkreślił.

Inicjatywa Trójmorza jest platformą współpracy prezydentów dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.

PODCASTY I GALERIE