Ambasador Šatūnas: UE stworzy mapę epidemiczną

Cele w sprawie neutralności klimatycznej będą jednym z głównych tematów rozpoczynającego się dzisiaj w Brukseli szczytu Rady Europejskiej. Wśród głownych tematów będzie też kwestia umowy brexitowej, relacje UE z Afryką, a także antyrosyjskie sankcje i konflikt między Turcją a Grecją i Cyprem. 13 października Rada Europejska przyjęła zalecenie ustanawiające wspólne kryteria i wspólne ramy zasad podróżowania w czasie pandemii Covid-19. O tym rozmawiamy z Simonasem Šatūnasem p.o. Ambasadora Litwy przy Unii Europejskiej.

Renata Butkiewicz

Od tej pory co tydzień wszystkie państwa UE zostają zobowiązane do przesyłania Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) informacji na temat liczby nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 tys. mieszkańców z ciągu ostatnich dwóch tygodni, liczby przeprowadzonych w ostatnim tygodniu testów na 100 tys. mieszkańców oraz odsetka pozytywnych testów przeprowadzonych w ostatnim tygodniu.

Zbierane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dane będą podstawą do cotygodniowej aktualizacji mapy UE, a sytuacja w poszczególnych regionach będzie przedstawiona za pomocą kolorów:

Zielonym kolorem oznaczone będą regiony, w których 14-dniowy wskaźnik powiadomień jest niższy niż 25;

Żółtym – regiony, gdzie wskaźnik powiadomień z 14 dni jest niższy niż 50;

Czerwony kolor będzie oznaczał regiony, w których 14-dniowy wskaźnik powiadomień wynosi 50 lub więcej;

Według nowych zasad aktualnie „zieloną” strefę stanowić będą niektóre regiony Bułgarii, Cypru, Grecji, Niemiec, Włoch, państw skandynawskich i bałtyckich.

Według wyliczeń ECDC najtrudniejsza obecnie sytuacja epidemiczna panuje w Czechach, Rumunii i Hiszpanii. To w tych krajach umiera obecnie najwięcej osób w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej