• Świat
  • 23 sierpnia, 2020 18:12

Akcje solidarności z Białorusią w 32 państwach na świecie

Nie tylko Litwa przygotowuje się dziś do okazania wsparcia białoruskim sąsiadom. Podobne akcje solidarnościowe przeprowadzone zostaną w aż 60 miastach w 32 państwach na całym świecie.

zw.lt
Akcje solidarności z Białorusią w 32 państwach na świecie

Fot. globalfreedomway.org

W 1989 r. 25% ludności trzech republik bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii – tworzyło 670-kilometrowy „żywy łańcuch”, łączący Tallin, Rygę i Wilno.

Aby uczcić 31. rocznicę tego pamiętnego wydarzenia, a jednocześnie okazać solidarność i przyjaźń z narodem białoruskim, grupa inicjatorów z 8 państw (Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Gruzji i Mołdawii) wpadła na pomysł zorganizowania Łańcucha Wolności, który połączyłby mentalnie i duchowo – a gdzieniegdzie również fizycznie – miasta i wsie na całym świecie. 

„W ostatnich dniach cały świat był świadkiem niesamowitego przebudzenia narodu białoruskiego, który jednym sercem i jedną duszą wkroczył na drogę wolności i wyzwolenia spod dyktatury, która pokazała swoje prawdziwe oblicze, rozpoczynając krwawą i nieludzką wojnę ze swoim własnym ludem” – piszą o wydarzeniach z ostatnich tygodni organizatorzy wydarzenia.

„Białorusini wychodzą na ulice i domagają się uszanowania ich prawdziwego wyboru, którego dokonali w wyborach prezydenckich w 2020 r. Domagają się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i innych osób, które nadal są więzione w warunkach absolutnie uwłaczających godności człowieka. Pracownicy dużych białoruskich fabryk utworzyli komitety strajkowe i ogłosili strajk narodowy, dopóki reżim nie spełni wszystkich ich żądań” – opisują sytuację na Białorusi autorzy akcji.

Miejsca odbywania się akcji solidarnościowych z Białorusią/Fot. globalfreedomway.org

Organizatorzy inicjatywy zachęcają do udziału w zgromadzeniach solidarnościowych wszystkich tych, którym nie jest obojętne łamanie zasad demokracji i praw człowieka na Białorusi.

Globalne wydarzenie zaplanowano na niedzielę 23 sierpnia 2020 r. o godzinie 19:00 (czasu litewskiego).

Organizatorzy inicjatywy wyrażają nadzieję, że międzynarodowa solidarność ponad podziałami przyczyni się do wspierania zmian polityczno-społecznych na Białorusi. „Niechaj nasz globalny Łańcuch Wolności będzie drogą modlitwy i dobra, która przyczyni się do zerwania wszelkich łańcuchów zła i nienawiści; niechaj wszystkie religie i wyznania oraz obywatele, dla których ważna jest wolność, wesprą Białorusinów, którzy są w procesie wyzwalania się z dyktatury trwającej 26 lat” – piszą organizatorzy.

PODCASTY I GALERIE