• Świat
  • 19 grudnia, 2016 15:20

Agnieszka Romaszewska: Biełsat TV będzie kontynuował prace

„Kanał Biełsat TV działa jak dotychczas i będzie kontynuował prace do czasu, gdy nie zostaną podjęte przez władze TVP decyzje dotyczące zmiany trybu jego działania” - napisała dyrektor TV Biełsat Agnieszka Romaszewska-Guzy.

zw.lt
Agnieszka Romaszewska:  Biełsat TV będzie kontynuował prace

Fot. FB/Agnieszka romaszewska-Guzy

Na portalu wpolityce.pl ukazał się wywiad z ministrem spraw zagranicznych RP Witoldem Waszczykowskim. „Powstała koncepcja reformy TVP Polonia i oddziaływania poprzez telewizję za granicę. Dotychczasowe funkcjonowanie tej stacji budzi poważne wątpliwości. Nie jest to kanał tak atrakcyjny jak być powinien. W rozmowach z prezesem Jackiem Kurskim zastanawialiśmy się nad reformą, stworzeniem stacji, która łączyłaby i rozrywkę, i publicystykę, która byłaby nowoczesną stacją dla Polaków, dla mówiących po polsku i tych, którzy chcą się naszego języka uczyć. Powstała koncepcja scalenia redakcji zagranicznych w nową TVP Polonia” – powiedział Witold Waszczykowski.

Link do wywiadu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP planuje ścięcie o 2/3 budżetu telewizji Biełsat. Szefowa telewizji Agnieszka Romaszewska zapytana, co to oznacza dla stacji, odpowiada, że w praktyce to likwidacja Biełsatu, bo nawet obcięcie funduszów o 10 procent byłoby dla niej olbrzymim problemem.
W poniedziałek Agnieszka Romaszewska – Guzy wystosowała specjalne oświadczenie:

W związku z wczorajszym wywiadem Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego dla portalu Wpolityce.pl i wcześniej uzyskanymi przeze mnie informacjami oświadczam co następuje:

1. Kanał Biełsat TV działa jak dotychczas i będzie kontynuował prace do czasu, gdy nie zostaną podjęte przez władze TVP decyzje dotyczące zmiany trybu jego działania.

2. Koncepcja zarysowana przez ministra Waszczykowskiego w wywiadzie jest dla mnie nowa i zaskakująca.

3. Do tej pory w TVP dyskutowano nad koncepcją powołania jednostki pod nazwą TVP Zagranica. Miała to być jednostka, która łączyłaby organizacyjnie odrębne nadawczo kanały, zorientowane na widownie zagraniczną.  Jednostka ta nadzorowałaby też produkcję odpowiedniej zawartości programowej. W jej skład wg projektów wchodziłaby zrestrukturyzowana  i dostosowana do różnych oczekiwań widowni, w różnych stronach świata TVP Polonia, TV Biełsat, która rozpoczęłaby równolegle pracę nad tworzeniem nowego, dodatkowego kanału rosyjskojęzycznego i komórka odpowiedzialna za  anglojęzyczną (ewentualnie niemieckojęzyczną) produkcję dla przyszłej TV – V4 (czyli tzw. telewizji wyszehradzkiej).

4. Ponieważ byłam inicjatorką tego projektu, który prezentowałam między innymi w konkursie na stanowisko prezesa TVP, wiem że całościowe wdrożenie tak poważnego projektu było przewidziane na półtora roku i wymagało dodatkowych uzgodnień co do finansowania i alokacji środków.

5. Ponieważ koncepcja przedstawiona przez ministra Witolda Waszczykowskiego dalece odbiega od dotychczas dyskutowanych, projektów, a także realnych uwarunkowań programowych i technicznych, uważam że konieczne jest przeprowadzenie poważnej dyskusji na profesjonalnym poziomie, która wyjaśni sytuację i zdecyduje o dalszych planach TVP w w kwestii nadawania zagranicznego oraz współpracy w tym zakresie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i innymi agendami rządowymi oraz mediami publicznymi.

Link do oświadczenia.

PODCASTY I GALERIE