• Świat
  • 19 listopada, 2014 15:47

86 proc. Rosjan dumnych ze swego kraju

86 procent Rosjan jest dumnych z tego, że mieszka w Rosji - wynika z sondażu niezależnego ośrodka Centrum Lewady. Ponadto 69 procent Rosjan czuje się wolnymi ludźmi w społeczeństwie. Z badania wynika, że Rosjanie są dumni jak nigdy przedtem ze swego kraju.

PAP
86 proc. Rosjan dumnych ze swego kraju

Fot. Ewelina Mokrzecka

O wynikach sondażu w środę napisało radio Echo Moskwy, a na stronie Centrum Lewady został on opublikowany we wtorek.

Na pytanie: „Czy jest Pan/Pani dumny z tego, że mieszka Pan/Pani w Rosji?” 37 procent respondentow odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a dalszych 49 procent „raczej tak” (łącznie 86 procent). Odpowiedzi „nie” i „raczej nie” dały łącznie 7 procent, 8 procent badanych nie miało zdania.

86 procent to wynik taki sam, jak w 2007 roku, kiedy Rosja odnotowywała dobre wyniki gospodarcze. W 2010 roku dumnych z tego, że żyje w Rosji było już nieco mniej – 84 procent badanych, a w 2013 – 70 procent.

W sondażu pytano też Rosjan: „Czy jest Pan/Pani dumny z dzisiejszej Rosji”? Twierdząco odpowiedziało na to pytanie 69 procent ankietowanych („zdecydowanie tak” – 22 procent i „raczej tak” – 47 procent). Rosjanie są dumni jak nigdy ze swojego kraju – zauważa Echo Moskwy. Wynik ten jest bowiem najwyższy od 2006 roku, kiedy Centrum Lewady zadało w sondażach takie pytanie. Jedynie raz, w 2008 roku, Rosjan dumnych ze swojego kraju było więcej niż 60 procent (62 proc. w 2008 r.).

Sondaż zawierał również pytanie, czy ludzie powinni popierać się swój kraj nawet wtedy, gdy nie ma on racji. Łącznie 50 procent Rosjan wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak” i „raczej tak”. Przeciwnego zdania było 16 procent, a 28 procent powiedziało, że nie jest ani za, ani przeciw.

Na pytanie: „Czy czuje się Pan/Pani wolnym człowiekiem w naszym społeczeństwie?” 23 procent Rosjan odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 46 procent „raczej tak” (razem 69 procent). To najwyższy wynik w porównaniu z latami poprzednimi. Jest to też dużo więcej niż w rekordowym 2011 roku, kiedy to 58 procent Rosjan czuło się wolnymi.

Jednocześnie większość Rosjan nie odczuwa, że osobiście ma wpływ na polityczne i gospodarcze życie kraju. Na pytanie na ten temat twierdząco odpowiedziało jedynie 22 procent badanych (6 proc. „zdecydowanie tak” i 16 proc. „raczej tak”). Zaś 34 i 33 procent odpowiedziało, że „zdecydowanie nie” lub „raczej nie ma” takiego wpływu.

Rosjan pytano też o to, jak ich zdaniem zmienił się stosunek innych krajów do Rosji w ciągu ostatniego półrocza. 30 procent powiedziało: „zaczęto się nas bardziej bać”; 24 procent – „zaczęto nas bardziej nienawidzić”.

Sondaż przeprowadzono w dniach 24-27 października na reprezentatywnej próbie 1630 osób w 134 miejscowościach w Federacji Rosyjskiej, w 46 regionach kraju. Margines błędu nie przekracza 3,4 procent.

PODCASTY I GALERIE